Våra medarbetare

Synoptik strävar efter att vara en ansvarsfull arbetsgivare 

0

 

Synoptik ska vara en arbetsplats där varje medarbetare känner sig välkommen, respekterad och uppskattad. Våra policies och riktlinjer syftar till att skapa och upprätthålla en trygg arbetsmiljö och inkluderande kultur för alla anställda. 

Våra arbetsplatser ska vara fria från diskriminering och trakasserier på grund av (men inte uteslutande):

  • Kön, könsidentitet, sexuell läggning, äktenskapligt eller civilt partnerskap
  • Hudfärg, nationalitet, etniskt eller nationellt ursprung
  • Timmar av arbete
  • Religiösa eller politiska övertygelser
  • Funktionsvariation
  • Ålder

Synoptik är, som en del av EssilorLuxottica, engagerade i FNs deklaration för mänskliga rättigheter och följer internationella standarder för ansvarfullt företagande. 

Hur vi främjar, skapar och bevarar vår kultur av mångfald och inkludering

Vi strävar efter att mångfald ska vara en integrerad del av hur vi arbetar och vi tror att det är avgörande för vår framgång som företag och varumärke. 
Vi är fast beslutna och arbetar aktivt för att:

  • Genomgå rättvisa rekryteringsprocesser baserad på objektiva kriterier
  • Erbjuda ett internt ersättningssystem baserat på specifika positionskrav och alla anställdas professionella bakgrund och kompetens
  • Erbjuda jämlik tillgång till professionell utbildning, talangutveckling och möjligheter till kompetensförbättring, mentorprogram, coachningsprogram samt successionsplanering
  • Möjliggöra en bra balans mellan arbete och fritid

Du kan läsa mer om hur vi jobbar med dessa frågor samt möta några av våra medarbetare här