Miljö och uppförandekod

På Synoptik följer vi den gällande miljölagstiftningen och andra aktuella normer och regelverk som berör miljöaspekten. Vi är medvetna om de globala miljöfrågorna och företagets möjlighet att påverka dessa både indirekt och direkt. Synoptik jobbar därför aktivt i varje led av sin verksamhet för att minimera miljöpåverkan. Detta gäller så väl för produkter, val av transporter samt det dagliga arbetet i våra butiker och kontor.

 

Vi tillämpar vårt miljöansvar och omsätter vår miljöpolicy i praktiken genom att:

 • Aktivt förebygga föroreningar.

 • Så långt det är möjligt, återvinna kontors- och förbrukningsmaterial och minimera användandet av engångsartiklar.

 • Sträva efter en minskad förbrukning av papper och annat kontorsmaterial.

 • Använda och hushålla med energi på ett ansvarsfullt sätt.

 • Sträva efter att, där det är möjligt, utnyttja ny teknik för distribution och kommunikation.

 • I första hand välja transportmedel som ger minsta möjliga miljöbelastning, i samband med tjänsteresor.

 • Aktivt informera om och marknadsföra miljövänliga tjänster.

 • Ta hänsyn till inverkan på miljön vid upphandling av varor och tjänster och eftersträva kunskap om det miljövänligaste alternativet vid varje tillfälle.

 • Sträva efter att använda miljögodkända produkter för att få tillgång till den mest moderna, miljövänliga tekniken.

 • Kontinuerligt arbeta med information och utbildning, till såväl personal som kunder.

 • Framföra miljörelaterade förbättringsförslag i den dagliga verksamheten.

 

Uppförandekod

Synoptik arbetar aktivt för en god affärsetik och vår strävan är att skapa långsiktiga och förtroendefulla relationer till våra leverantörer och kunder. Vi tillämpar en uppförandekod som ska bidra till en hållbar samhällsutveckling. Till stöd för detta arbete följer Synoptik internationella konventioner och nationella lagar. 

Synoptik har ett socialt engagemang både nationellt och internationellt bland annat genom; Optiker utan gränser. Optiker utan gränser är ett samarbete mellan Vision For All och Synoptik. Tillsammans genomför vi varje år en biståndsresa där vi hjälper tusentals människor till ett bättre liv genom att ge dem möjligheten att se. Människor som aldrig skulle haft möjlighet att betala för en synundersökning eller skaffa sig glasögon. Totalt under åren har vi samlat in över 500.000 par glasögon och genomfört över 25.000 synundersökningar.

Vi har samarbetat med Vision For All i över 10 år. Grundaren John Godoy är en trogen Synoptikmedarbetare som varje år gör 2 - 3 hjälpresor, resor som sponsrats av Synoptik. Visionen är att kan man se, kan man lära sig att läsa och kan man läsa kan man utbilda sig.


Läs gärna mer om Optiker utan gränser och Vision For All här.

 

Globalt hållbarhetsarbete

Synoptik är en del av den globala koncernen GrandVision N.V. som arbetar systematiskt med hållbarhets- och miljöfrågor i många olika aspekter. Vår ambition kan sammanfattas med vårt löfte “In Eye Care, We Care More”.

Läs mer om vårt globala hållbarhetsarbete och ladda ner vår CSR-rapport.

 

Läs vår CSR-rapport