Allmänna köpvillkor

 1. ALLMÄNT

 

Följande köpvillkor gäller mellan bolaget Synoptik Sweden AB (nedan benämnt som Synoptik), organisationsnummer 556607-7904 och kunden vid köp av vara via Synoptik.se. Genom att använda och/eller göra en beställning godkänner kunden villkoren som anges i detta dokument, nedan ”Villkoren”. Kunden måste vara minst 18 år eller ha vårdnadshavares samtycke för att handla på Synoptik.se.

 

Synoptik förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa Villkor genom att publicera ändringar online, utan att först meddela kunden. Kunden är ansvarig för att regelbundet kontrollera information online för att få reda på ändringar.

 

 1. BESTÄLLNING

 

Beställning görs via Synoptik.se och i samband med detta accepterar kunden Villkoren. Synoptik tar inte emot beställning via fax, e-post eller telefon.

 

Vid beställning skickar Synoptik så snart som möjligt en orderbekräftelse till kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan kunden och Synoptik har därmed ingåtts. Synoptik har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

2.1 BESTÄLLNING AV LINSER 

För att beställa kontaktlinser på Synoptik.se behöver du ett giltigt recept från optiker eller ögonläkare för de linser du önskar beställa. du intygar att du har ett giltigt recept genom att klicka i ”slutför köp” i checkout. du intygar även att du vet hur du ska hantera och sköta sina kontaktlinser samt att kunden förstår att felaktig användning av kontaktlinser kan orsaka skador på ögon eller i värsta fall kundens syn. Recept bör inte vara äldre än 12 månader.

Dina åtaganden som kund vid köp av linser:

Du förbinder dig att följa alla användarinstruktioner som medföljer produkterna samt de anvisningar du får av din optiker eller Synoptik-butik Genom att göra en beställning bekräftar du att:

 • du har en giltig och aktuell kontaktlinssrecept som har tagits fram av en optiker för de kontaktlinser du beställer
 • de uppgifter du lämnar beträffande dina ögons tillstånd motsvarar uppgifterna i din nuvarande kontaktlinsspecifikation
 • du inte känner till något skäl att de kontaktlinser du beställer inte skulle vara lämpliga för dig
 • du inte upplever något obehag av de kontaktlinser du för närvarande har föreskrivits att bära
 • den beställning som skickats in via Webbplatsen utgör en order på kontaktlinser till dig och uppfyller dina personliga behov och inte någon annans.

 

 1. PRISER

 

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på hemsidan Synoptik.se, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna inte uppenbarligen föranleder annat. Alla priser visas i svenska kronor (SEK) och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Totalpris för beställningen visas innan kunden slutför beställningen och i orderbekräftelsen. Samtliga priser uppdateras regelbundet och Synoptik förbehåller sig rätten att göra prisändringar utan föregående avisering.

 

 1. LEVERANS

 

När Synoptik har behandlat kundens order är leveranstiden cirka 1-3 arbetsdagar och i undantagsfall kan leveranstiden vara cirka 10 dagar, för varor Synoptik inte har i lager.  Tiden räknas från det att Synoptik bekräftat beställningen i orderbekräftelsen. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har kunden rätt att häva sitt köp. Återbetalning av betalda paket sker då inom 14 dagar från det att kunden hävt sitt köp. Kunden har även rätt att be Synoptik fullgöra köpet i den mån det är möjligt.  Synoptik reserverar sig för eventuell slutförsäljning av produkter. Om en produkt är slutsåld kommer Synoptik att kontakta kunden och återbetala eventuellt erlagt belopp utan onödigt dröjsmål.

 

 1. BETALNING

 

När kunden beställer från Synoptik.se kan kunden välja mellan olika betalsätt.  Kunden kan betala med bank-/kreditkort.. Vid kontokortsbetalning reserveras pengarna direkt i samband med orderläggning och dras från kontot när ordern skickas. Synoptik använder sig av Klarna för fakturabetalningar.

 

 1. ÅNGER-, RETUR-OCH BYTESRÄTT

 

Kunden har alltid 30 dagars ångerrätt vid köp av varor på Synoptik.se. Om kunden vill använda sig av sin ångerrätt ska denne meddela Synoptik inom 30 dagar från det att kunden har tagit emot den beställda varan (”Ångerfristen”). Om kunden ångrar sitt köp ska kunden meddela detta skriftligen till Synoptik.

 

Önskar kunden byta en vara ska kunden skicka tillbaka varan till Synoptik i enlighet med Synoptiks instruktioner. Det går även bra att returnera en vara i butik. Notera att samtliga varor som returneras ska vara i samma skick som när kunden fick varan. Kunden behöver sedan göra en ny order av den varan kunden önskar byta till. Kunden har rätt att avbeställa en lagd beställning i enlighet med Synoptiks instruktioner för detta. Om kundens beställning redan hunnit bli expedierad är det inte längre möjligt att avbeställa varan och kunden måste därmed motta sin beställning.

 

 1. REKLAMATION

 

Om kunden köpt en vara som är felaktig, skadad, ofullständig eller i övrigt kan skäligen anses vara felaktig har kunden rätt att reklamera den inom skälig tid från det att kunden tagit emot varan. Som konsument har kunden rätt att reklamera senast tre år från köptillfället. Näringsidkare har rätt att reklamera senast två år från köptillfället.

Reklamation ska framföras inom skälig tid från det att kunden upptäckte eller borde ha upptäckt att varan var fel. Reklamation inom två månader anses alltid vara inom skälig tid. Kundens kvitto eller orderbekräftelse gäller som garantibevis.

 

 1. PRODUKTGARANTI

 

Kunden har tre års produktgaranti mot material- och tillverkningsfel på solglasögon. Kunden måste kunna visa att kunden köpt varan hos Synoptik för att garantin ska gälla så kunden behöver uppvisa kvitto. Produktgarantin gäller endast ursprungliga produktionsfel, dvs. inte fel som uppstår vid egen förändring av varans funktion eller utseende.

 

 1. FORCE MAJEURE

 

Synoptik ska undantas från skadeståndsansvar eller andra påföljder till följd av omständigheter bortom Synoptiks kontroll. Som sådana omständigheter räknas krig, bränder, översvämningar, sabotage eller att Synoptik eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet eller liknande omständigheter. Synoptik ska meddela kunden vid Force Majeure.

 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

 

Eventuell tvist mellan Synoptik och kund ska i första hand lösas av parterna. Om parterna inte kan komma överens kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut av ARN är en rekommendation och inte bindande för någon part.

Tvist avgörs ytterst av svensk allmän domstol.

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag.

 

 1. PERSONUPPGIFTSHANTERING
  Synoptik ansvarar för hanteringen av kundens personuppgifter och att de hanteras i enlighet med gällande lagstiftning-
  Synoptiks persondatapolicy förklarar hur Synoptik samlar in och använder kundens personuppgifter och vilka rättigheter kunden har. Klicka här för att läsa mer om Synoptiks fullständiga persondatapolicy

 

 

 

Villkor för köp i fysisk butik

Två års produktgaranti mot material- och tillverkningsfel på glasögon och solglasögon. 
Du måste kunna visa att du köpt produkten hos Synoptik för att garantin ska gälla så vänligen ta med dig ditt kvitto. 

Produktgarantin gäller inte skador som uppkommit genom normalt slitage eller oaktsam behandling.
Dina glasögon behöver omsorg så glöm inte bort att ta hand om dem och följa skötselråden. Var till exempel försiktig när du putsar dem så att de inte repas. Det täcks nämligen inte av produktgarantin. Produktgarantin gäller inte linser eller linsvätskor.

Synoptiks trygghetsgaranti

Tre månaders bytesrätt på glasögon
Kan du inte vänja dig vid dina nya glasögon, antingen bågen eller glas så byter vi till ett passande alternativ oavsett anledning inom 90 dagar. Du har rätt att välja en ny båge och/eller glas upp till erlagt värde för det ursprungliga paret (även om det köpts på kampanj eller rea) Är priset högre betalar du mellanskillnaden. (se särskilda villkor för Glasögon All-Inclusive) Om priset är lägre får du ett presentkort på mellanskillnaden. Måste vi byta glas för att de inte passar i en ny båge har du rätt att räkna av erlagt pris från de nya glasen. Som kund har du rätt att utnyttja trygghetsgarantin max en gång per köp. Trygghetsgarantin gäller också för slipade solglasögon.

Tre månaders bytesrätt för progressiva glasögon
För progressiva glasögon gäller samma villkor som ovan. Dock har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden i pengar om priset för de nya glasögonen är lägre. (se särskilda villkor för Glasögon All-Inclusive) 

 Öppet köp i butik

Tio dagars öppet köp på solglasögon och linsvätska.
På solglasögon har du öppet köp i tio dagar mot uppvisande av kvitto. 

Solglasögonen måste vara plomberade för att öppet köp ska gälla. Du har också öppet köp i tio dagar på obrutna förpackningar av linsvätska mot uppvisande av kvitto. 

Inget öppet köp på personligt anpassade glasögon eller linser.
Du har tyvärr inget öppet köp på glasögon eller linser eftersom de är personligt anpassade för just dig.  
 

Handpenning i butik 

Dina glasögon tillverkas speciellt för dig och vi tar därför ut en handpenning på 25% vid orderläggning (om ordervärde understiger 2000 kr är minsta handpenningsbelopp 500 kr). Om du inte hämtar ut dina glasögon inom två månader från leveransdatum till butik eller om du avbeställer glasögonen, behåller vi handpenningen för att täcka en del av våra kostnader. 

Kontantfria butiker

Från och med 1 januari 2018 är alla våra butiker kontantfria. Det innebär att vi inte längre tar emot kontanter i någon av våra butiker.