Stora Synundersökningen

- Sveriges största kunskaps- och attitydundersökning inom optik och ögonhälsa

Stora Synundersökningen är en kvantitativ webundersökning som genomförs på uppdrag av Synoptik vartannat år. Syftet med undersökningen är att få insikter om svenskarnas kunskap och attityd kring optik och ögonhälsa och för att öka förståelsen för användandet av glasögon, linser och solglasögon för både barn och vuxna.

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov, som under perioden 1–14 april 2021 genomfört sammanlagt 2 722 intervjuer. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten i åldrarna 18–79 år med nedbrytning på föräldrar till barn på 15 år eller yngre.

2021 är det tredje gången som undersökningen genomförs och på den här sidan presenteras resultatet löpande under året.