Synoptik tar ansvar

Här hittar du information om vad vi gör för att skapa framtidens organisation genom ett långsiktigt och strukturerat hållbarhetsarbete.

0

Synoptik är en del av GrandVision som är en världsledande aktör inom optisk detaljhandel och verkar i över 40 länder. Tillsammans arbetar vi systematiskt med hållbarhets- och miljöfrågor på en global nivå som omfattar alla delar av vår verksamhet, och vår gemensamma ambition kan sammanfattas i vårt löfte; In eye care, we care more.

GrandVision Cares

Rapporter och policies

Vårt GrandVision Cares-program förenar företagsansvar och hållbarhet i vår affärsmodell. Detta gör vi genom tre tydliga delar - Medarbetare, Värdekedja och Kundrelation. Programmet väver också ihop våra miljö-, sociala och styrelseprioriteringar med våra strategiska affärsacceleratorer.

Du kan läsa mer ingående om de tre delarna av GrandVision Cares-programmet här under “Synoptik tar ansvar”, men kortfattat innebär de följande:

  • Våra medarbetare: Vi vill skapa framtidens organisation och bli en av de mest eftertraktade arbetsgivarna inom optiken. För att uppnå detta har vi förbättrat våra utbildnings- och inlärninginsatser, och även vår strategi för talanghantering. Vi står för en inkluderande och mångsidig arbetskraft och jobbar hårt för att erbjuda rättvisa anställningsmöjligheter.
  • Vår värdekedja: Vi arbetar konstant för öka effektiviteten och kvaliteten i vår värdekedja, från produktdesign till att du använder våra produkter i din vardag. Det innebär ett arbete som innefattar allt från att minska negativ miljöpåverkan vid produktion, avfallshantering och transport till att göra din kontakt med oss till en så positiv upplevelse som möjligt.
  • Vårt kunderbjudande: Vi strävar efter att stärka våra marknadsandelar och öka tillgången till lika högkvalitativ som prisvärd ögonhälsa för alla. Detta innebär även att öka medvetenheten över hela världen om god ögonhälsa och möjligheterna som finns för gratis vård inom syn. I slutändan skapar detta en starkare och mer långsiktig relation till våra kunder.