Synoptik tar ansvar

Här hittar du information om vad vi gör för att skapa framtidens organisation genom ett långsiktigt och strukturerat hållbarhetsarbete.

0

Synoptik är, som en del av EssilorLuxottica, engagerade i att hjälpa att bygga en ljusare och bättre framtid. För att nå detta har vi ett hållbarhetsprogram, ”Eyes on the planet”, som består av fem fokusområden:  Eyes on carbon, Eyes on circularity, Eyes on world sight, Eyes on inclusion och Eyes on ethics.

EssilorLuxotticas hållbarhetsarbete

Eyes on carbon

Vi håller ögonen på våra koldioxidavtryck. Som en del av EssilorLuxottica fokuserar vi på att reducera och neutralisera koldioxidutsläppen från vår direkta verksamhet. Vår målsättning är att vara koldioxidneutrala redan år 2025.

Eyes on circularity

Vi fokuserar även på cirkularitet. Vårt mål är att gå från fossilbaserat material till biobaserat material och ekodesign i alla våra produkter år 2025.

Eyes on world sight

Vi arbetar för en bättre ögonhälsa världen över. Redan år 2009 startade Synoptik initiativet Optiker utan gränser i samarbete med organisationen Vision for all med uppdrag att hjälpa människor i låginkomstländer att se bättre. Via våra butiker samlade vi och våra kunder in begagnade glasögon som sedan skänktes i samband med våra årliga hjälpresor runtom i världen.

Sedan 2022 är vi stolta över att vara en del av OneSight EssilorLuxottica Foundation med syfte att hjälpa människor att se bättre. Stiftelsen hjälper bland annat till med att utbilda människor världen över att vara entreprenörer inom syn- och ögonhälsa och där man samtidigt arbetar tillsammans med lokala myndigheter för att bygga permanenta syn- och ögonmottagningar vid sidan av sjukhus och kliniker. Målet är att alla ska ha tillgång till ögonvård inom en dagsresa.

Eyes on inclusion

Våra medarbetare är och har alltid varit vår största tillgång. Därför strävar vi efter att ha en inkluderande kultur där samtliga anställda känner att de har möjlighet att göra sitt bästa eftersom de känner sig accepterade och respekterade.

Vi vill att våra medarbetare ska växa och utvecklas, därför har vi stort fokus på professionell utbildning, talangutveckling och möjligheter till kompenesutveckling.

Eyes on ethics

Från konceptidé till design – EssilorLuxotticas insyn och fulla överblick över leveranskedjan möjliggör för oss på Synoptik att säkerställa att produkterna är tillverkade på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Vi kan verifiera att materialet har högsta kvalitet och att standarden på tillverkning och säkerhet är av högsta nivå.