Ögats uppbyggnad

Synen är ett välkoordinerat och fascinerande samspel mellan ett antal olika organ och strukturer, bland annat din hornhinna, ögonlins, näthinna och hjärna.

- 6 Minuters läsning

Hur fungerar ögonen?

Dina ögon är två klotformade organ som innehåller en rad strukturer som gör att du kan se. När du tittar på ett objekt är det i själva verket ljuset som reflekteras från objektet och går in i ditt öga genom hornhinnan som skapar bilden.

BOKA TID

Hornhinnan och ögonkammaren

Din hornhinna är en kupolformad genomskinlig hinna som sitter längst fram på ögat. Bakom hornhinnan finns ögonkammaren som innehåller en klar vätska som kallas för kammarvatten, detta fungerar som en källa för syre och näring och ser även till att ögat behåller sin klotform genom att skapa ett inre övertryck.

För att ljus ska kunna röra sig in genom ögat måste det passera genom en öppning i ett tunt färgat membran som kallas iris, det är pigmentinnehållet i iris som avgör vilken ögonfärg du har. Ju mindre pigment desto ljusare ögonfärg (blå) och ju mer pigment desto mer ändras ögonfärgen till mer mörk från blått över till grönt och vidare mot brunt.

Barns ögon innehåller mindre pigment. Detta innebär att barnets ögonfärg kan bli mörkare med åldern och de kan få en helt annan ögonfärg senare i livet än den de föddes med.

Pupill

Pupillen ser ut som en svart prick i mitten av regnbågshinnan (iris) men är en öppning som kan expandera och dra ihop sig för att reglera ljusinsläppet. Storleken på pupillen beror på hur mycket ljust den exponeras för, den krymper i ljus och blir större i mörker. När en optiker eller läkare undersöker dig kan de ibland använda en ljuskälla och lysa i ögat för att testa pupillens reflex, detta gör man då reflexen visar hur samarbetet mellan dina ögon och hjärnan fungerar och man kan således upptäcka om något är fel.

BOKA TID

Linsen

Bakom regnbågshinnan (iris) och pupillen finns en genomskinlig skiva som kallas för lins, vilken sitter upphängd i små trådar i en muskel som kallas för ciliarmuskeln.

Linsen ändras när du tittar på saker på olika avstånd, när du fokuserar på något ändrar den sin krökning och anpassar sig beroende på om objektet är nära eller på avstånd. Ju närmare ett objekt är desto mer kupig (konvex) blir linsen. Linsen sitter upphängd i små trådar i en muskel som kallas för ciliarmuskeln.

Glaskropp

Innan ljuset når din näthinna och bildar en bild måste den först passera genom en transparent och geléliknande substans som kallas för glaskroppen (corpus vitreum). Glaskroppen gör att ljuset kan passera igenom samtidigt som det upprätthåller ögats sfäriska form. Större delen av glaskroppen består av vätska och med åldern kan cellrester röra sig i vattnet och kan då upplevas som små flugor i synfältet.

Om antalet “småflugor” plötsligt ökar i synfältet rekommenderar vi att du bokar tid hos en av våra optiker eller på en vårdcentral. I Synoptiks utökade synundersökning, som inkluderar synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering, undersöks dina ögon grundligt av en av våra legitimerade optiker. Vid minsta tecken på sjukdom kan vi remittera till en läkare eller ögonläkare.

BOKA TID

Näthinnan

Efter att ljuset har passerat genom glaskroppen träffar det näthinnan, här absorberas det i pigmentet och omvandlas till nervimpulser. När ljuset från det objekt du tittar på går igenom ditt öga skapas en bild på näthinnan, bilden är då uppochnervänd och skickas via nervsignaler vidare till din hjärna och det är först här som den uppfattas vänd åt rätt håll.

Näthinnan kan delas in i olika zoner, det finns en central zon (makula) och en perifer zon. I ögat finns det två typer av ljuskänsliga synceller, dessa kallas för tappar och stavar, tapparna sitter i makula och de har hand om vårt färgseende samt gör att vi kan urskilja små detaljer. I den perifera delen av näthinnan sitter stavarna och till skillnad från tapparna kan inte stavarna se färger eller detaljer, istället är stavarna extremt ljuskänsliga och gör att du kan se i mörker.

Nervsignaler

Ditt öga skickar nervsignaler till din hjärna via synnerven (nervus opticus). Signalerna är en samlad bild av båda ögonens synfält, dessa tas sedan emot i hjärnans syncentrum och här tolkas signalerna och vidarebefordras till andra delar av hjärnan som också kan dra nytta av informationen.

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER

Lär dig mer om synen genom att göra en synundersökning hos Synoptik

Hos Synoptik träffar du alltid en legitimerad optiker som är expert på det som rör din syn och kan hjälpa dig med att svara på dina frågor och funderingar.

Vår synundersökning med styrkekontroll och ögonhälsoundersökning inkluderar utöver en vanlig synundersökning även synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering. Genom att inkludera dessa steg i undersökningen kan din optiker undersöka dina ögon grundligt och vid tecken på ögonsjukdom remittera dig vidare till en ögonläkare som sedan avgör vilken behandling som ska sättas in.

BOKA TID

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER