Vi bryr oss mer

Vi bryr oss och engagerar oss i vår omvärld genom flera olika initiativ. Välgörenhet är dock inget projekt på Synoptik – det är själva grunden då Synoptik delvis ägs av Synoptikfonden. Fonden främjar nordisk vidareutbildning inom optik, optometri och oftalmologi. Varje år donerar vi därför en del av vår vinst till forskningsprojekt inom det område som ligger oss varmast om hjärtat – ögonhälsa.

0

Vårt arbete och Vision for all

Vi samarbetar med den ideella organisationen Vision for all vars verksamhet syftar till att göra det möjligt för människor som är i behov av glasögon att kunna studera och arbeta. Via våra butiker samlas begagnade glasögon in som sedan skickas till Vision for all som i sin tur mäts upp, tvättas och delas ut till de allra mest behövande världen över. Välkommen förbi en av våra butiker och lämna dina glasögon och solglasögon.

Tack vare svenskarnas engagemang har vi under åren samlat in 540 000 par glasögon via våra butiker runt om i landet. Stort tack till dig som bidragit med glasögon och på så sätt hjälpt fler personer att kunna se bättre. 

Varför behövs vi?
WHO beräknar att 220 miljoner människor med synnedsättning bor i utvecklingsländer. Många av dem saknar ekonomiska resurser att ta hand om sin synhälsa. Ett par glasögon kan vara avgörande för en medmänniskas möjlighet till att försörja sig och studera. 

Vi hjälper människor som inte har råd att varken undersöka sin syn eller än mindre köpa ett par glasögon. 

 

Hur kan du hjälpa?
Genom att skänka dina gamla glasögon ger du en annan människa möjlighet till bättre syn. Vi behöver alla typer av glasögon och tar även gärna emot solglasögon. 

Varmt välkommen att lämna in dina begagnade glasögon i någon av våra butiker.