Vi bryr oss mer

Vi bryr oss och engagerar oss i vår omvärld genom Optiker Utan Gränser och andra initiativ som kan göra människors vardag lite bättre. Välgörenhet är dock inget projekt på Synoptik- det är själva grunden, eftersom vi delvis ägs av en stiftelse.

0

Synoptik stöttar Unicefs arbete i Ukraina

Det är med sorg i hjärtat vi ser förstörelsen och hur oskyldiga människor drabbas svårt av kriget i Ukraina. Synoptik skänker 100 000 kr till UNICEF, som hjälper barn och familjer på plats. Låt oss alla hoppas att detta förfärliga och orättfärdiga krig snart tar slut!

Läs mer om Unicefs viktiga arbete här.

 

 

Optiker Utan Gränser

Optiker Utan Gränser är ett initiativ startat av Synoptik i samarbete med biståndsorganisationen Vision For All, som hjälper människor i tredje världen att se bättre. Via våra butiker samlas begagnade glasögon in som sedan under våra årliga hjälpresor skänks till medmänniskor.

Under åren har över  540.000 par glasögon samlats in och vi har totalt hjälpt cirka 25.390 medmänniskor till en bättre syn. Av dem vi hjälper är cirka 60 procent kvinnor och en majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

I april 2019 gjorde vi vår nionde hjälpresa och åkte för andra gången till Bolivia. Under nio dagar genomförde en grupp optiker och assistenter från Synoptik 2.397 synundersökningar och provade ut hela 3.849 par glasögon.

Vårt arbete.
Varje år skickar vi en grupp på cirka tio optiker och assistenter till byar och förstäder där optiker saknas. I mottagarländerna jobbar vi nära lokala kyrkor, skolor, kvinnokooperativ och andra humanitära organisationer. Genom att fokusera på de fattigaste som inte har råd att betala för professionella synundersökningar erbjuder vi ett komplement snarare än konkurrens till inhemska optiker. 

 

Varför behövs vi?
WHO beräknar att 220 miljoner människor med synnedsättning bor i utvecklingsländer. Många av dem saknar ekonomiska resurser att ta hand om sin synhälsa. Ett par glasögon kan vara avgörande för en medmänniskas möjlighet till att försörja sig och studera. 

Vi hjälper människor som inte har råd att varken undersöka sin syn eller än mindre köpa ett par glasögon. 

 

Hur kan du hjälpa?
Genom att skänka dina gamla glasögon ger du en annan människa möjlighet till bättre syn. Vi behöver alla typer av glasögon och tar även gärna emot solglasögon. 

Varmt välkommen att lämna in dina begagnade glasögon i någon av våra butiker.