Grå starr (katarakt)

Grå starr gör att linsen i ögat blir grumlig och detta leder till att synen försämras. Det finns olika sorters grå starr och det som påverkar är ofta ålder, vilket område av ögonlinsen som påverkas och vad som är bakomliggande orsak.

- 5 Minuters läsning

Vad är grå starr (katarakt)?

Grå starr är en naturlig del av din åldringsprocess och uppstår när den annars transparenta linsen i ögat blir grumlig. Den grumliga linsen orsakar sämre syn då kvaliteten på bilden som bildas på näthinnan minskar. Som ett resultat av den nedsatta synen påverkas bland annat förmågan att röra sig säkert i trafiken och känna igen bekanta ansikten.

Försämringen sker gradvis och de allra flesta märker inte av sin grå starr i början. Men ju längre tiden går ju mer utvecklas grå starr och till slut krävs det en operation för att synen ska förbättras.

BOKA TID

Med åldern sker en förändring i ögats lins vilket påverkar förmågan att se tydligt på nära håll och linsens förmåga att överföra ljus. Linsen blir gradvis mer gulaktig och mindre transparent. Detta innebär att du med åldern får ett större behov av läsglasögon och mer ljus från t ex läslampor.

Med tiden kommer det att innebära att synen minskar så mycket att en operation blir nödvändig. Det finns typer av grå starr där man kort upplever en förbättring av synen i början. Detta är dock bara tillfälligt och en operation är det som kommer att hjälpa på sikt. Man kan få grå starr i ett öga eller i båda ögonen. 

Symtom på katarakt (grå starr)

I de tidiga stadierna av grå starr märker man knappt några förändringar i synen. En optiker kan dock se om transparensen i linsen är påverkad när linsen blir mer gulaktig.

Efter tag, när transparensen i ögats lins minskar, kommer du märka av att synen blir suddigare. För dig som bär glasögon kan det upplevas ungefär som om glasögonen konstant behöver putsas. Det kan även upplevas i form av bländning i mörker vid exempelvis bilkörning och eller i form av dubbelseende. Både sol och belysning kan kännas stark och bländande när man har grå starr. Bilstrålkastare och gatubelysning kan upplevas som omgiven av en ljusring. Detta kan även påverka förmågan att röra sig ute i trafiken.

Hitta din närmaste optiker

Exempel på symtom på grå starr:

 • Suddig syn
 • Försämrat mörkerseende
 • Ökad ljuskänslighet
 • Behov av mer ljus vid läsning
 • Ljusring runt ljuskällor
 • Förändrad syn
 • Försämrat färgseende
 • Dubbelseende
 • Problem med syn på avstånd och/eller på nära håll

Oavsett om du upplever symtom eller inte så rekommenderar vi att du besöker en legitimerad optiker för en synundersökning minst vartannat år.

Boka tid

Varför får man grå starr?

Transparensen i ögats lins minskar med åldern eftersom innehållet av proteiner minskar. I och med att proteinet bryts ner blir det mer gulaktigt och orsakar därav grumligheten i synen. Grå starr drabbar oftast äldre människor, men även yngre och barn kan drabbas, hos barn är detta medfött. Bland yngre som får grå starr är det ofta diabetiker, användare av vissa läkemedel eller personer som har andra ögonsjukdomar.

Förutom ålder som orsak kan även följande bidra till utveckling av grå starr:

 • Ögonskador eller ögonoperationer
 • Kraftig exponering för UV-ljus eller solljus
 • Exponering av kemikalier eller strålning
 • Livsstil, vissa sjukdomar och mediciner
 • Rökning, stress och högt blodtryck
 • Ärftlighet, diabetes eller fetma
 • Kraftig närsynthet
 • Steroider

Läs mer om närsynthet

Olika typer av grå starr (katarakt)

Grå starr kan förekomma i olika former:

 • Åldersrelaterad grå starr (nukleär katarakt): Ett resultat av åldrande helt enkelt.
 • Medfödd grå starr: Orsakas av påverkan på fostret under utveckling.
 • Subkapsulär katarakt (sekundär): Denna typ av grå starr kallas sekundär eftersom den uppstår som ett resultat av andra effekter än åldrande av ögats lins. Det kan t ex bero på andra sjukdomar som haft en negativ påverkan på linsen eller att dina ögon utsatts för kemikalier, strålning eller läkemedel som används för att behandla andra sjukdomar.
 • Traumatisk grå starr: Om ögat skadas kan det leda till grå starr. Exempelvis om ett föremål tränger in i ögat eller om du får ett kraftfullt slag mot huvudet. Därför är det extra viktigt att använda rätt skyddsutrustning om du har ett utsatt arbete där dina ögon kan ta skada. Vid hög exponering av ultraviolett- eller infrarött ljus rekommenderas dessutom användning av speciella skyddsglasögon.

Behandling av katarakt (grå starr) 

Grå starr kan upptäckas genom en synundersökning hos din lokala optiker. Hos Synoptik ingår synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering i vår synundersökning. Om vi upptäcker att påverkan på din syn är så pass stor att det påverkar din livskvalitet kommer vår optiker att remittera till en ögonläkare. Därefter beslutar läkaren vilken behandling som ska sättas in.

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER

Operation för katarakt (grå starr)

Kataraktkirurgi är vanligtvis ett mindre ingrepp som utförs under lokalbedövning, detta är en vanlig och okomplicerad ögonoperation. Under operationen tar kirurgen bort den grumliga linsen och ersätter den med en ny klar lins. Om inga andra komplikationer dyker upp förväntas du ha en fullständigt normal syn direkt efter operationen.

Du får läkemedel och annan utrustning för att skydda det opererade ögat. Detta behövs oftast bara användas under en kort tid direkt efter operationen. En ögonoperation kommer ge en omedelbar förbättring av din syn på långt håll, däremot brukar man behöva läsglasögon. En optiker kan hjälpa dig med en bra lösning för detta när ögat återhämtat sig efter operationen.

Gör en synundersökning hos Synoptik för att upptäcka tecken på grå starr

Hos Synoptik undersöks du av en legitimerad optiker som genom en synundersökning med styrkekontroll och ögonhälsoundersökning kan upptäcka eventuella tecken på grå starr. Vi remitterar dig vidare till en ögonläkare om det finns tecken på grå starr. Förutom att undersöka tecken på grå starr, kan vi även upptäcka tecken på andra ögonsjukdomar som till exempel glaukom och förändringar i gula fläcken. Ditt öga kan avslöja mer än vad du tror.

BOKA TID