Synundersökning för körkort

För att kunna ta körkort måste du införskaffa ett synintyg för körkortstillstånd. Vi på Synoptik erbjuder möjligheten att genomföra ett syntest som ligger till grund för ditt synintyg. Välkommen in till närmaste Synoptikbutik.

Innan du börjar övningsköra och göra körkortsprov behöver du ett körkortstillstånd från Transportstyrelsen. För att få det tillståndet behöver du fylla i en hälsodeklaration på deras hemsida samt komplettera med ett synintyg. Synintyget föregås av ett syntest som genomförs av optikerassistent eller hos körskolan, resultatet skickas sedan in till Transportstyrelsen. 

Hur skaffar jag ett synintyg för körkortstillstånd?

För att få ett synintyg genomgår du en synundersökning för körkort, eller ett så kallat syntest för körkort. Syntestet gör du i en av våra butiker och testet tar inte mer än 15 minuter. Du kan inte boka synundersökning för körkort utan du antingen besöker din närmaste Synoptikbutik för en drop in-tid eller kontaktar butiken i förväg.

Glöm inte att ta med dig giltig legitimation till besöket. Saknar du legitimation kan medhavd vårdnadshavare, make/maka eller sambo intyga din identitet så länge de har medhavd legitimation.
 

Hitta butik

Hur går en synundersökning för körkort till?

Syntestet består av två delar: syntavla som mäter synskärpa samt ett synfältstest som mäter ditt synfält. Om du har befintligt synhjälpmedel så som glasögon eller linser ska du ta med dessa till besöket.

För att klara Transportstyrelsens synkrav för vanligt körkort (AM, A1, A2, A, B, BE) ska man nå upp till en synskärpa på båda ögonen tillsammans på 0,5 med eller utan synhjälpmedel samt ett synfält på 120 grader horisontellt varav minst 50 grader till höger respektive vänster.

För att mäta synskärpan i dina ögon står du framför en syntavla med en uppsättning bokstäver i olika storlek. Avståndet från syntavlan kan variera men är ofta tre eller sex meter. Sedan ska du upprepa vad du ser enligt instruktioner från optikerassistent. Når du inte upp till kravet utan befintligt synhjälpmedel får du testa med dina glasögon eller linser, kommer du fortfarande inte upp till kraven rekommenderar vi en synundersökning.

För att mäta ditt synfält tar vi hjälp av en synfältmätare särskilt framtagen för synintyg för körkortstillstånd. Den mäter din perifera syn genom att du tittar in i en skärm och ska meddela när du ser lampor som blinkar till höger eller vänster. Skulle det visa sig att du har en synfältsdefekt rekommenderar vi att du bokar in tid hos optiker.

När syntestet är genomfört skickar vi in resultatet till Transportstyrelsen som återkommer till dig med ett beviljande eller avslag på din ansökan om körkortstillstånd.

Hur mycket kostar en synundersökning för körkort?

Hos oss på Synoptik kostar en synundersökning för körkort 150 kr, vilket du betalar på plats.

Hur bokar jag synundersökning för körkort?

Syntest för körkort kan inte bokas online utan du kontaktar din lokala butik för en drop-in-tid. Du behöver ta med giltig legitimation och synintyg-blanketten från Transportstyrelsen, samt de glasögon eller linser som du eventuellt använder.

På grund av GDPR behöver alla under 16 år en medföljande vårdnadshavare, alternativt ha med sig följande fullmakt ifylld.

Hur lång tid tar ett syntest för körkort?

Syntestet som ligger till grund för ditt synintyg tar inte längre än 15 minuter att genomföra hos oss på Synoptik.
 

Kontakta din Synoptikbutik