Ålderssynthet - Därför börjar du se sämre med åldern

Svårt att läsa tidningen på nära håll? Det kan vara ett tecken på att du har ålderssynthet (presbyopi). Läs mer om ålderssynthet, vad det innebär och lösningar. Se även vårt utbud av läsglasögon eller boka tid för synundersökning hos din optiker.

- 3 Minuters läsning

Vad är ålderssynthet (presbyopi)?

Ålderssynthet, eller presbyopi, är ett naturligt fenomen som oftast uppstår i 40- till 45-årsåldern och tar sig uttryck i att man får svårare att se på nära håll. Det blir till exempel svårare att läsa tidningen eller på mobilen. Det är en naturlig del av åldrandet som drabbar alla och är omöjligt att undvika. Som tur är kan det enkelt korrigeras med antingen läsglasögon eller någon form av progressiva glas eller multifokala linser

Som ung är linsen i ögat väldigt flexibel och kan på så sätt snabbt anpassa sig beroende på varifrån synintrycken kommer. Med åldern blir ögonlinsen mindre elastisk och kan till slut inte anpassa sig tillräckligt mycket eller snabbt nog. Ljuset bryts felaktigt i ögonlinsen och effekten blir tvåfaldig:

  • Suddig syn på nära håll
  • Svårigheter att snabbt växla fokus från objekt på avstånd till nära

Även om symptomen är liknande ska åldersynthet inte förväxlas med översynthet (hyperopi), då typen av nödvändig korrigering är något annorlunda. 

Ålderssynthet drabbar alla - oavsett tidigare synfel. Det är en gradvis förändring som sker över många år, även om det kan upplevas som att förändringen är plötslig. 

Vad orsakar ålderssynthet (presbyopi)?

Hos yngre människor är linsen i ögonen mer flexibel och kan lättare ändra form när ögat behöver växla mellan olika avstånd. Men förmågan för linsen att växla minskar med åldern vilket innebär att linsen inte längre kan anpassa sig lika lätt, därmed blir synen suddig på nära håll. Det blir även svårare för synen att snabbt anpassa sig när du kollar på något som är nära och snabbt byter till något på längre avstånd. Ålderssynthet innebär att du kommer behöva hålla textmaterial som t ex en bok på längre avstånd för att kunna se ordentligt. Obehandlad ålderssynthet leder till trötta och ansträngda ögon och kan även orsaka huvudvärk.

Symtom på ålderssynthet (presbyopi)

Personer med ålderssynthet tenderar att vara mer ljuskänsliga och upplever att de blir bländade, detta beror på trötta och ansträngda ögon. Man får även svårt att läsa bokstäver i mindre storlek och får svårt att läsa text på nära håll. Att läsa under en längre period kan orsaka att ögonen blir trötta och ansträngda, särskilt när belysningen inte är optimal. Att snabbt växla mellan objekt på nära och långt håll ger en känsla av att ögat inte hänger med och objekten upplevs som suddiga. Många med ålderssynthet upplever även att de får ansträngda ögon med huvudvärk som följd vid långvarigt arbete framför en datorskärm.

Behandling av ålderssynthet (presbyopi)

Det finns flera behandlingar av ålderssynthet och det är helt individuellt vilken behandling som passar bäst Men det vanligaste är att man antingen använder kontaktlinser eller glasögon som är speciellt anpassade för just ålderssynthet.

Linser och glasögon för ålderssynthet 

Linser

Ett sätt att korrigera ålderssynthet är att använda kontaktlinser med flera styrkor. Precis som med glasögon med flera styrkor ger linserna en förbättrad syn på olika avstånd. Ett annat alternativt är att ha två olika linser med olika styrkor, på ena ögat (oftast det dominanta) har man en lins för långt håll och på det andra en lins för nära håll – detta kallas monovision. Vilket alternativ som är bäst varierar från person till person, en del har exempelvis lättare att vänja sig vid progressiva linser. Synoptiks legitimerade optiker kan naturligtvis vägleda dig och hjälpa dig komma fram till en lösning som passar just din syn. 

Glasögon

En annan vanlig korrigering är att använda glasögon som är speciellt anpassade för ålderssynthet. Ett populärt val är att välja så kallade läsglasögon, deras användningsområde är begränsat men gör att du ser mycket bra på nära håll. Detta löser ofta problemet med att t ex läsa tidningen men kan bli problematiskt vid arbete på en större datorskärm som är på lite längre avstånd. Om du vill kunna se bra på både nära håll och längre avstånd kan du istället välja glasögon med multifokala glas, även känt som progressiva glas eller tvåstyrkeglas/bifokala glas. Med dessa glasögon ser du bra både på kort och långt håll och slipper växla mellan olika glasögon vid olika aktiviteter. Oavsett vilka sorts glasögon du väljer kan det vara en bra idé att få dem med antireflexbehandling vilket minskar risken för att bli bländad.

Ögonkirurgi

Eftersom ålderssynthet orsakas av just naturligt åldrande kan det vara lite kontroversiellt att använda en laseroperation för att korrigera felet. Det är inte lika enkelt att behandla ålderssynthet som det är att med t ex närsynthet eller långsynthet. Men det erbjuds idag även ögonkirurgi för ålderssynthet. Då opererar man in en progressiv lins.

Synundersökning för ålderssynthet hos Synoptik

Oavsett om du redan använder glasögon eller kontaktlinser kommer du förr eller senare att drabbas av ålderssynthet. Om du misstänker att du har ålderssynthet eller känner igen några av symtomen rekommenderar vi att du gör en synundersökning hos oss. Under denna undersökning kan vi se exakt vilka styrkor som du behöver och det ingår även en noggrann kontroll av dina ögons hälsa (synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering). Våra legitimerade optiker vägleder dig genom hela processen och ser till att du får en bra syn i alla situationer.

BOKA TID