Ålderssynthet - Därför börjar du se sämre med åldern

Svårt att läsa tidningen på nära håll? Det kan vara ett tecken på att du har ålderssynthet (presbyopi). Läs mer om ålderssynthet, vad det innebär och lösningar. Se även vårt utbud av läsglasögon eller boka tid för synundersökning hos din optiker.

- 3 Minuters läsning

 

Vad är ålderssynthet (presbyopi)? 


Ålderssynthet, eller presbyopi, är ett naturligt fenomen som oftast uppstår i 40- till 45-årsåldern och tar sig uttryck i att man får svårare att se på nära håll. Det blir till exempel svårare att läsa tidningen eller på mobilen. Det är en naturlig del av åldrandet som drabbar alla och är omöjligt att undvika. Som tur är kan det enkelt korrigeras med antingen läsglasögon eller någon form av progressiva glas eller multifokala linser. 

Som ung är linsen i ögat väldigt flexibel och kan på så sätt snabbt anpassa sig beroende på varifrån ljusstrålarna kommer. Med åldern blir ögonlinsen mindre elastisk och kan till slut inte anpassa sig tillräckligt mycket eller snabbt nog. Ljuset bryts felaktigt i ögonlinsen och effekten blir tvåfaldig:

  • Suddig syn på nära håll
  • Svårigheter att snabbt växla fokus från objekt på avstånd till nära

Även om symptomen är liknande ska åldersynthet inte förväxlas med översynthet (hyperopi), då typen av nödvändig korrigering är något annorlunda. 

Ålderssynthet drabbar alla - oavsett tidigare synfel. Det är en gradvis förändring som sker över många år, även om det kan upplevas som att förändringen är plötslig. 
 

Linser och glasögon för ålderssynthet 


Åldersynthet kan enkelt upptäckas med en vanlig synundersökning. För att korrigera ålderssynthet använder man läsglasögon eller någon form av progressiva glas eller kontaktlinser. 

Se vårt stora utbud av läsglasögon eller läs mer om progressiva glas och progressiva kontaktlinser

Boka en synundersökning 

Boka tid för synundersökning och träffa en av Synoptiks legitimerade optiker för att få den hjälp du behöver.