Ansträngda ögon (astenopi)

Utmattade ögon är ett tillstånd som kan ge en känsla av att du har grus i ögonen, det kan kännas obekvämt och upplevas som att ögonen är allmänt trötta. Ansträngda och trötta ögon kan ha en negativ inverkan på din vardag.

- 5 Minuters läsning

Trötta och ansträngda ögon (astenopi)

Dina ögon blir trötta om de används för monotont, såsom t ex när du sitter och tittar på samma avstånd under en längre tid, detta gör att dina ögonmuskler inte får tillräckligt med vila och används på ett för enformigt sätt. Typiska situationer där man upplever trötta och ansträngda ögon är lång tid vid datorskärmen, längre bilkörning och intensiv användning av digitala skärmar som t ex smartphones och surfplattor. Vid dessa situationer minskar din blinkfrekvens ganska mycket och när du håller ögonen öppna för länge utan att blinka minskar mängden tårvätska och ögat förlorar sin förmåga att återfukta sig, och detta leder till att ditt öga blir irriterat och ger känslan av trötthet.

Oavsett orsak kan problem med trötta och ansträngda ögon orsaka smärta likt vad man kan uppleva vid stillasittande arbete som leder till smärta i huvud, nacke och rygg.

BOKA TID

Vad orsakar trötta ögon (astenopi)?

Ögonen kan bli ansträngda av flera olika skäl, nedan följer några exempel på vanliga orsaker bakom trötta och ansträngda ögon.

Felaktig styrka i glasögon eller kontaktlinser

Med tiden kan din syn förändras och då behöver du ändrad styrka på dina glasögon och linser och detta är en av anledningarna till varför du bör besöka en optiker regelbundet, helst vartannat år men gärna oftare, så att en av våra legitimerade optiker kan undersöka din syn och se vilken styrka som passar dig just nu. Om glasögonen eller linserna har fel styrka kan det förvärra besvären med trötta och ansträngda ögon.

BOKA TID

SE VÅRT UTBUD AV GLASÖGON

SE VÅRT UTBUD AV LINSER

Muskeltrötthet

Inuti ditt öga finns en muskel (ciliarmuskeln) som gör att linsen kan ändra form och därmed fokusera på olika avstånd. Att använda muskeln på ett enformigt sätt t ex på nära avstånd påverkar ögats förmåga att fokusera på andra avstånd. Monotont och enformigt arbete förhindrar musklerna att slappna av ordentligt, vilket gör att du tillfälligt kan få svårt att se på olika avstånd.

Det finns även muskler utanpå ögat (extraokulära muskler), de ser till att dina ögon kan röra sig, samarbeta med varandra och dela information. Runt muskeln som lyfter ögonlocket finns det ytterligare sju muskler, tillsammans ser de till att skydda dina ögon och ser till att du får en bra och samordnad syn. När du håller ögonen öppna under en längre tid blir dina muskler trötta eftersom de inte får någon vila och överarbetade ögon blir trötta, röda och smärtar.

Ytan på ögat

Vissa får problem med att ytan på ögat torkar ut och upplever därmed suddig syn. Detta då ditt öga av olika orsaker inte har den naturligt skyddande och återfuktande tårproduktion som behövs. Den vanligaste orsaken till att det blir torrt i ögonen är att fettkörtlarna som sitter i ögonlockskanterna, och som producerar fett till tårfilmen, ej fungerar som de ska, fettet kan ha stelnat till eller så kan de vara understimulerade för att man blinkar för sällan. En annan vanlig orsak är att man fått en inflammation i ögonlockskanterna, så kallad blefarit, då blir ögonen lite kladdiga och man får extra fnas vid ögonfransarna och ögonlockskanterna.

Datorskärmar

En av de vanligaste orsakerna till ögontrötthet är frekvent användning av datorer och digitala skärmar som exempelvis smartphones och surfplattor. Problemet med överanvändning av digitala skärmar är så utbrett att det fått ett eget namn: CVS (Computer Vision Syndrome).

Det är inte bara tittandet i sig som gör att du blir överansträngd, utan att du ofta är så fokuserad vid skärmen att du glömmer bort att blinka vilket gör att besvären förvärras. Färre blinkningar innebär att tårfilmen i dina ögon inte kan återfukta ordentligt och detta påverkar ytan på ögat och förvärrar därmed besvären.

Dessutom har digitala skärmar ofta en ljusintensitet som inte är optimal för våra ögon, utan det blir för energiintensivt för ögat att anpassa till de olika ljusförhållanden som sker på skärmarna. Därför blir ögat trött både vid för hög ljusintensitet såväl som vid för låg.

BOKA TID

Ljusnivån på och runt skärmen påverkar också hur ansträngda dina ögon blir. Detta är något du bör ta hänsyn till om du vill hålla dig produktiv vid långa pass framför datorn.

Symtom på trötta och ansträngda ögon (astenopi)

Det finns olika grader av hur trötta och ansträngda dina ögon är. Här är några tecken på att dina ögon är eller är på väg att bli överansträngda:

  • Sveda och obehag i ögonen
  • Suddig eller förvrängd syn
  • Svårigheter att fokusera på olika avstånd
  • Dubbelsyn (i enstaka fall)
  • Röda ögon och/eller torra ögon
  • Ögonen känns varma och svider när de är stängda
  • Frekvent huvudvärk
  • Känsla av ömhet i tinning, nacke och rygg
  • Rinniga ögon
  • Ansträngning vid kontakt med ljuskällor

Om du upplever något av ovanstående symtom rekommenderar vi att du besöker din lokala Synoptikbutik och gör en synundersökning, inklusive synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering. Hos oss träffar du alltid en legitimerad optiker som undersöker dina ögon grundligt.

BOKA TID

Hur behandlas trötta och ansträngda ögon (astenopi)?

Små förändringar i din livsstil kan ha stor inverkan för dina ögons välbefinnande, en sådan enkel sak som att minska risken för bländning kan göra stor skillnad. Ljus som reflekteras på en skärm kan vara rejält störande för ögonen, kontrollera om du har kringliggande ljuskällor som reflekterar på skärmen. Att ha dimbara ljuskällor eller anti-bländfilter monterat på skärmen kan också hjälpa till.

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER

Arbetsställning

En viktig sak att tänka på är att utforma din arbetsplats på ett lämpligt sätt, din arbetsställning bör vara varierad och korrekt för att inte riskera överansträngning. Se till att avståndet mellan din skärm och dina ögon är optimerade utifrån dina synbehov, detta kan förhindra att dina ögon blir överansträngda och trötta. Det är även viktigt att skärmen ej är för högt placerad då det är jobbigare för ögonen att titta uppåt på nära håll, optimal vinkel är ca 20° nedåt.

Pauser

Långvariga vistelser framför datorskärmen rekommenderas inte av flera skäl, det är varken bra för din kropp eller för dina ögon. Se till att ta regelbundna pauser från skärmen, ställ dig gärna upp och rör på dig så att du får igång blodcirkulationen, du kan även försiktigt massera ögonlocken och blinka för att få igång cirkulation och tårproduktion i ögonen samt stimulera fettkörtlarna i ögonlockskanterna vilka producerar fett till tårfilmen.

20-20-20 reglen

Om du jobbar framför en datorskärm kan du följa något som kallas för 20-20-20-regeln, det innebär att du var 20:e minut lyfter blicken från datorn i 20 sekunder medan du tittar på ett föremål 20 fot (ca: 6 meter) framför dig. Detta hjälper de inre musklerna i ögat att slappna av samt ökar tårproduktionen och detta knep går lika bra att använda vid långvarigt användande av smartphones och surfplattor.

Individuellt anpassade terminalglasögon

Att bara ta pauser och ha en ergonomisk arbetsställning räcker dock inte om du har kroniskt trötta ögon. En möjlig lösning kan istället vara individuellt anpassade terminalglasögon, dessa anpassas utefter dina behov med den styrka du behöver och efter vilket avstånd du har till skärm och tangentbord. Man kan även behandla glasen för att motverka störande ljusreflektioner.

Undersök dina ansträngda och trötta ögon (astenopi) hos Synoptik

När du bokar tid hos oss på Synoptik genomgår du en så kallad synundersökning med styrkekontroll och ögonhälsoundersökning. Vilket innebär att vår undersökning även inkluderar synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering. Hos oss träffar du alltid en legitimerad optiker som undersöker dina ögon grundligt och vid tecken på ögonsjukdom kan remittera dig vidare till en ögonläkare som sedan avgör vilken behandling som ska sättas in.

BOKA TID

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER