Synbesiktningen - Sveriges största syntest

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har närmare 30 000 syntester genomförts. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig, vilket innebär att de inte skulle få ta körkort i dagens läge och ser oskarp redan på en meters avstånd. 91% av bilisterna svarar att de tycker att det borde vara lagstadgat med synkontroller för bilister i samband med körkortsförnyelsen som sker vart tionde år.

Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. Välkommen till någon av våra butiker mellan den 5-31 oktober 2021 för ett gratis syntest*.


Se hur det är att köra bil med dålig syn - gränsen för körkortskrav

*Syntest avser gratis screening med autorefraktor under perioden 5–31/10 2021.