Synbesiktningen - Sveriges största syntest

Nu är det dags för årets Synbesiktning! Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen med syfte att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Välkommen att besöka din närmsta Synoptikbutik för en snabb och kostnadsfri synscreening. Syntesterna genomförs i alla våra butiker mellan 3-30 oktober 2022.

För fjortonde året i rad kommer vi att genomföra syntester och samla in svar på attitydfrågor gällande trafik och syn. Hittills, under de tretton år vi har genomfört Synbesiktningen, har totalt cirka 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

 

Se hur det är att köra bil med dålig syn - gränsen för körkortskrav