Synbesiktningen - Sveriges största syntest

Varje år kör över 600 000 bilister* i Sverige med en syn som gör att man ser suddigt redan efter en meter, vilket innebär att de inte når upp till Transportstyrelsens synkrav vid ansökan om lämplighetsintyg för B-körkort. Tillsammans med Bilprovningen vill vi på Synoptik därför uppmärksamma vikten av god syn i trafiken.

I 15 års tid har vi på Synoptik tillsammans med Bilprovningen genomfört Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister. Under hösten, då mörket gör intåg på riktigt, erbjuder vi årligen landets bilister att snabbt och enkelt testa sin syn i valfri Synoptikbutik runtom i landet för att se om de har tillräckligt god syn för att köra säkert i trafiken.

Syntestet behöver inte bokas i förväg och avser ett snabbt syntest i en syndator. Det kostar ingenting och du blir inte av med körkortet om det visar sig att du har en syn som skulle vara sämre än Transportstyrelsens synkrav för att ta körkort, om så skulle vara fallet blir du istället rekommenderad att genomgå en fullständig synundersökning av våra legitimerade optiker. 

Tillsammans med Bilprovningen erbjuder vi även landets bilister att testa sin syn i samband med att de besiktar bilen. Samarbetet genomfördes i år den 12 oktober på 27 av Bilprovningens stationer runtom i landet.

Resultatet av Synbesiktningen 2023

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Initiativet har genomförts 15 år i rad och resultatet för 2023 års undersökning visar att närmare var tionde bilist inte når upp till kravet på 50% synskärpa på båda ögonen (visus/synskärpa 0,5), vilket i praktiken innebär att de ser suddigt redan efter en meter.  88 procent av bilisterna svarar att de tycker att det borde vara lagstadgat med synkontroller för bilister i samband med körkortsförnyelsen.

Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

I oktober 2023 genomförde vi syntester och samlade in svar på attitydfrågor gällande trafik och syn. Totalt har uppemot 35 000 syntester genomförts sedan starten. År 2023 svarade 1 715 bilister på attitydfrågor varav 1 119 testade sin syn. Resultatet redovisas nedan.

Totalt 6 767 757 (juli 2023) personer har B-körkort i Sverige enligt Transportstyrelsen. Det innebär att det finns uppskattningsvis 609 098 bilförare som inte når upp till Transportstyrelsens synkrav vid ansökan om lämplighetsintyg för B-körkort.

Se hur det är att köra med nedsatt syn i videon nedan.