Synbesiktningen - Sveriges största syntest

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Projektet har genomförts 14 år i rad och resultatet för 2022 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig, vilket innebär att de inte skulle få ta körkort i dagens läge. 88 procent av bilisterna svarar att de tycker att det borde vara lagstadgat med synkontroller för bilister i samband med körkortsförnyelsen som sker vart tionde år.

Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest.

För fjortonde året i rad genomförde vi i oktober 2022 syntester och samlade in svar på attitydfrågor gällande trafik och syn. Totalt har cirka 30 000 syntester genomförts sedan starten. 2022 svarade 1 896 bilister på attitydfrågor och 1 376 testade sin syn. Resultatet redovisas nedan.

Se hur det är att köra bil med dålig syn - gränsen för körkortskrav