Synoptiks initiativ för säkrare vägar vid landets skolor

Vi på Synoptik har i flera år uppmärksammat vikten av god syn i trafiken. Bland annat genom vårt initiativ Synbesiktningen. Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen där syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Projektet har genomförts 14 år i rad och resultatet för 2022 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig, vilket innebär att de inte skulle få ta körkort i dagens läge. 88 procent av bilisterna svarar att de tycker att det borde vara lagstadgat med synkontroller för bilister i samband med körkortsförnyelsen som sker vart tionde år.

Med anledning av vårt långsiktiga arbete kring frågor som rör trafik och syn samt i samband med FN:s globala trafiksäkerhetsvecka som infaller 15 -21 maj, erbjuder Synoptik alla Sveriges bilister gratis syntest.

Välkommen till din närmsta Synoptikbutik mellan 15/5-18/6 2023, för att säkra att du har tillräckligt god syn för att köra bil.

Syntest avser gratis screening med autorefraktor.

Läs mer om Synbesiktningen här.

Syncertifiering av kommunens skolskjutsförare

Som en del av Synoptiks trafiksäkerhetsinitiativ erbjuder Synoptik även Sveriges kommuner att syncertifiera sina skolskjutsförare. Detta är en del i arbetet att uppmärksamma vikten av bra syn i trafiken och öka säkerheten för våra barn när de är på väg till och från skolan. 

Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroll varken när de förnyar förarlegitimation eller sitt körkort. Därför vill Synoptik sträcka ut handen till Sveriges alla kommuner och erbjuda gratis syntest till alla de förare som kör skolskjuts. Initiativet pågår mellan 15 maj-18 juni.

Enligt NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet, åker över 400 000 barn skolskjuts varje dag i Sverige. En tydlig kravlista finns för hur skolskjuts ska genomföras för att vara så säker som möjligt, men att föraren ska ha en laglig syn för att framföra fordonet nämns inte.

–  Vi vill bidra med en ökad trafiksäkerhet hos yrkesförare som kör de mest värdefulla vi har i samhället, våra barn. Vi har därför erbjudit alla Sveriges 290 kommuner att syncertifiera sina skolskjutsförare genom kostnadsfria syntest hos oss på Synoptik. Vi hoppas att det här initiativet ska leda till säkrare vägar, framför allt nära skolområden, säger Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik.

De kommuner och dess skolskjutsförare som tackar ja till erbjudandet är välkomna att besöka valfri Synoptikbutik mellan 15 maj och 18 juni för ett kostnadsfritt syntest.