Synoptiks samarbeten för säkrare vägar

Vi på Synoptik har i flera år uppmärksammat vikten av god syn i trafiken. Bland annat genom vårt initiativ Synbesiktningen. Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen där syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Projektet har genomförts 15 år i rad och resultatet för 2023 års undersökning visar att var tioende förare har en syn som gör att man ser suddigt redan efter en meter, vilket innebär att de inte når upp till Transportstyrelsens synkrav vid ansökan om lämplighetsintyg för B-körkort. 88 procent av bilisterna svarar att de tycker att det borde vara lagstadgat med synkontroller för bilister i samband med körkortsförnyelsen som sker vart tionde år.

Läs mer om Synbesiktningen här.

Som en del av av Synoptiks trafiksäkerhetsinitiativ samarbetar vi med Svenska Taxiförbundet och ett antal av Sveriges kommuner för att tillsammans belysa viktenav säker syn i trafiken och på så sätt göra våra vägar säkrare. Läs om våra samarbeten nedan.

Synoptik i samarbete med Taxiförbundet

Synoptik erbjuder samtliga taxiförare, ca 7 500 till antalet, vars åkerier är medlemmar i Svenska Taxiförbundet att syncertifiera sig. Det innebär att taxiförarna som vill delta i detta kan genomgå ett kostnadsfritt syntest hos våra optiker för att säkerställa att de har en syn som enligt Transportstyrelsen är tillräcklig för att ta förarlegitimation. Om en fullständig synundersökning skulle behövas erbjuds även detta. På så sätt säkerställer vi tillsammans med Svenska Taxiförbundet en säkrare trafikmiljö för alla i trafiken.

Syncertifiering av kommunens skolskjuts- och färdtjänstförare

Under 2023 erbjöd Synoptik Sveriges kommuner att syncertifiera sina skolskjutsförare. Detta som en del av arbetet att uppmärksamma vikten av bra syn i trafiken och öka säkerheten för våra barn när de är på väg till och från skolan. Under våren 2024 utökar Synoptik erbjudandet att även innefatta kommunernas färdtjänstförare.

Likt privatbilister har yrkesförare av lätta fordon, som taxi- och budbilar, inga krav på synkontroll varken när de förnyar förarlegitimation eller sitt körkort. Därför sträcker Synoptik ut handen till Sveriges alla kommuner och erbjuder gratis syntest till alla de förare som kör skolskjuts och färdtjänst.

Enligt NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet, åker över 400 000 barn skolskjuts varje dag i Sverige. En tydlig kravlista finns för hur skolskjuts ska genomföras för att vara så säker som möjligt, men att föraren ska ha en laglig syn för att framföra fordonet nämns inte.

– Det är allvarligt att det inte finns några krav på synkontroller för privatbilister efter att man tagit körkort, vilket ofta sker i ung ålder när synen är som bäst. Det är än mer skrämmande att inte alla yrkesförare behöver testa synen fler gånger under sitt yrkesliv. Därför vill vi bidra med det vi kan och erbjuda gratis syntest till alla skolskjuts- och färdtjänstförare – oavsett om det är i kommunens regi eller upphandlade externa aktörer, säger Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik.

De kommuner och dess skolskjuts- och färdtjänstförare som tackar ja till erbjudandet är välkomna att besöka valfri Synoptikbutik för ett kostnadsfritt syntest.