Grön starr (glaukom)

Glaukom är en allvarlig ögonsjukdom som i värsta fall kan leda till blindhet. I Sverige beräknas ca 300 000 personer vara drabbade, varav hälften är ovetandes om att de har sjukdomen. Tillsammans med Glaukomförbundet uppmärksammar vi vikten av att regelbundet genomföra en synundersökning.

- 4 Minuters läsning

Synundersökning kan upptäcka glaukom

Glaukom kommer ofta smygande, vilket gör att den är svår att upptäcka. Därför är det viktigt att regelbundet genomföra en synundersökning, för tidig upptäckt och behandling kan bromsa sjukdomsförloppet.

I Synoptiks över 140 butiker runtom i landet genomför vi synundersökningar med styrkekontroll och ögonhälsoundesökning, vilket innebär att vi utöver en vanlig undersökning även tar ögonbottenfotografi och mäter både synfält och ditt tryck i ögat, vilket gör att våra legitimerade optiker tidigt kan upptäcka eventuella tecken på glaukom.

Vad är grön starr (glaukom)?

Glaukom (grön starr), är en progressiv sjukdom som påverkar synnerven. Om sjukdomen inte behandlas kommer det att påverka din syn, som gradvis försämras, och kan till slut leda till att du blir blind. Oftast orsakas skadorna på synnerven av att ditt ögas inre tryck är förhöjt, men ibland är det även relaterat till ögats blodcirkulation.

Vilka är symtomen på grön starr?

Sjukdomen kan uppträda plötsligt (akut) eller vara av mer permanent karaktär (kronisk). Om sjukdomen är kronisk kommer du initialt inte att uppleva några symtom, när sjukdomen fortskrider kommer ditt synfält gradvis att krympa i storlek och du får så kallad tunnelsyn. Därav kommer även själva synen att försämras.

Vid akut grön starr får du suddig och dimmig syn, särskilt i dagsljus. Andra symtom kan vara högt tryck i och runt ögat eller smärta som sitter i huvudet och runt ögonen. Du kan också känna dig illamående medan synen försämras.

Är grön starr ärftligt?

Ja, det är det. Har någon i din familj grön starr rekommenderar vi att du kontrollerar dina ögon regelbundet från 40 års ålder. Med vår synundersökning som inkluderar synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering, kan din optiker undersöka dina ögon grundligt och vid tecken på glaukom remittera dig till en ögonläkare. 

Kan man drabbas av grön starr även som ung?

Ja det kan man, men det är ganska ovanligt. Har någon i din familj grön starr bör du som sagt vara extra uppmärksam då detta kan vara ärftligt. 

Det finns olika typer av grön starr:

 1. Öppenvinkelglaukom: I ett friskt öga spolas det bort slaggprodukter genom en vätska som kallas för kammarvatten. Med åldern kommer delar av ögat som producerar denna vätska inte klara av uppgiften lika lätt. Det innebär att mer vätska produceras än vad som kan avlägsnas. Trycket inne i ögat kommer därför att öka och på så sätt kommer även synen att ta skada.
 2. Normaltrycksglaukom: Man är inte helt säker på vad som orsakar detta men en teori innebär att blodtillförseln till ögat minskar, vilket skadar ögats nervceller och leder till att de gradvis försvinner. Detta leder till att synen försämras.
 3. Medfödd glaukom: är en sällsynt sorts grön starr som uppstår då ögat på ett barn inte är fullt utvecklat. De delar av ögat som ansvarar för att producera vätska som ska skölja bort slaggprodukter är inte fullt utvecklade. Trycket inne i ögat ökar och skadar nervvävnaden i ögat vilket leder till förlorad syn
 4. Sekundär öppenvinkelglaukom: uppstår som ett resultat av t.ex. en inflammation i ögat. Det inflammatoriska tillståndet påverkar ögats normala funktion vilket kan orsaka att trycket inne i ögat ökar och därmed orsakar skador på ögats nervceller.
 5. Pigmentglaukom: uppstår som ett resultat av andra ögonsjukdomar. Ögats iris innehåller ett färgämne som kallas för pigment. Om detta pigment läcker ur iris kan det sätta sig i områden där ögat sköljer bort slagg via vätska som lämnar ögat. Som ett resultat ökar trycket inne i ögat som skadar nervvävnaden.
 6. Peelingglaukom: uppstår då ytan på ögonlinsen skadas. Peeling blockerar de områden där den inre vätskan lämnar ögat. Det får trycket inne i ögat att stiga och ögats nervvävnad och synnerv tar skada.

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER


Vilka behandlingar finns mot grön starr?

Behandlingen av glaukom beror helt på vad som orsakar det. Om den beror på ökat tryck i ögat, kan man behandla genom ögondroppar för att minska trycket. Det kan krävas att man använder ögondroppar flera gånger om dagen.

I vissa fall utförs laserbehandlingar eller operation. Glaukom är i grunden en komplicerad ögonsjukdom som inte kan botas helt. Men med rätt behandling kan utvecklingen av glaukom bromsas eller stoppas.

En del som har glaukom kan även ha andra ögonsjukdomar som t ex grå starr vilket innebär att ögats lins blir grumlig. Då kommer du antingen behandlas med ögondroppar eller laserbehandling.

Ögondroppar som behandling

Ögondroppar är den absolut vanligaste behandlingen för glaukom. Vissa ögondroppar underlättar för vätskan i ögat att komma ut på rätt sätt medan andra ser till att minska mängden vätska som ditt öga producerar. En del ögondroppar kombinerar bägge metoder för att minska på trycket inne i ögat.

Beror det höga trycket i ögat på en inflammation kommer i stället det inflammatoriska tillståndet att behandlas. Det kan exempelvis göras med ögondroppar som skrivs ut av en ögonläkare och graden av tillståndet avgör hur ofta ögondropparna ska användas.

Laserbehandling: Beroende på orsaken bakom glaukom kan ögonläkaren besluta om att använda laser som behandling Olika typer av glaukom kräver olika laserbehandlingar.

Laseriridotomi: Denna behandling använder laserljus för att skapa ett hål i iris som behandling mot akut glaukom. Hålet skapar en passage för ögats vätska. Detta gör att iris inte längre blockerar de områden där ögonvätskan ska lämna ögat.

Argonlasertrabekuloplastik: Denna laserbehandling används endast för öppenvinkelglaukom. Behandlingen syftar till att ge ögonvätskan en möjlighet att lämna ögat, vilket gör att trycket inne i ögat minskar.

Laserbehandling kan göra att behovet av ögondroppar minskar. Det är din ögonläkare som beslutar om denna behandling.

Kirugi

Kirurgi kan också vara ett behandlingsalternativ. Här kan ett kirurgiskt ingrepp som kallas trabekulektomi utföras. Under operationen öppnas ett område upp i ögat för att underlätta att ögonvätskan kan lämna ögat. Eftersom mindre vätska samlas i ögat minskar trycket, vilket minskar risken för skador på ögat.

Gör en synundersökning hos Synoptik för att upptäcka eventuella tecken på grön starr (glaukom)

I våra synundersökningar ingår styrkekontroll med ögonhälsoundersökning vilket utöver en vanlig synundersökning även inkluderar synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering. På så sätt kan din optiker undersöka dina ögon grundligt och vid tecken på glaukom remittera dig vidare till en ögonläkare som sedan avgör vilken behandling som ska sättas in.

I våra synundersökningar ingår:

 • Ögonbottenfotografering
 • Synfältsmätning
 • Tryckmätning
 • Autorefraktion
 • Synundersökning
 • Rekommendation på lösningar & behandlingar

BOKA TID

HITTA DIN NÄRMASTE OPTIKER