Kontaktlinser för barn

Kanske tänker du att kontaktlinser endast är för vuxna och ungdomar, men kontaktlinser är ett bra alternativ även för barn. Kontaktlinser möjliggör större frihet och mer flexibilitet för barn som gärna vill vara ute och springa utan några begränsningar. Barn kan dessutom oftast hantera kontaktlinser utan några problem, så länge de får stöd från vuxna och av sin optiker.

 

Frihet och rörlighet vid sport och aktiviteter 

För barn som sportar är det viktigt att känna sig fullt fria och rörliga. Många barn tar av sig glasögonen när de är aktiva, men med kontaktlinser kan de ha samma frihetskänsla och samtidigt se allt tydligt och klart. Därför rekommenderar Synoptik linser som komplement till glasögon när barn sportar. En annan fördel med linser är att man får ett bättre perifert seende.

Färre dyra olyckor 

Att välja kontaktlinser kan också vara ett ekonomiskt övervägande. Kontaktlinser kan rädda dig från trasiga glasögon som kräver reparationer eller ett nytt inköp.


 

Fri styrkeförskjutning med abonnemang 

Med ett kontaktlinsabonnemang hos Synoptik kan du utan kostnad ändra styrka på kontaktlinserna när ditt barns syn utvecklas. Då undviker du behovet av att investera i nya glasögon vart 2-3 år.


 

Bidrag från landstinget till barn

Sedan 1 mars 2016 gäller en ny lag som innebär att barn och unga mellan 8-19 år har rätt till bidrag från landstinget för kontaktlinser eller glasögon. Vi hänvisar till respektive landsting för mer information om bidragets storlek.


 

Från vilken ålder kan barn använda linser? 

Linser är inte bara för ungdomar och vuxna. Faktum är att de flesta barn från 8 år kan använda kontaktlinser. Det handlar mer om hygien och om ditt barn är moget nog att t. ex. tvätta händerna noggrant än om ålder.


 

Val av kontaktlinser

Synoptik rekommenderar endagslinser för barn. Då behöver ditt barn inte tänka på rengöringsvätska eller förlorade kontaktlinser - och då är det också möjligt att ha extra uppsättningar i skolan, för sport eller andra aktiviteter.


 

Låt dina barn försöka 

Det finns många bra skäl att välja kontaktlinser för barn. Första steget är att boka tid för en synundersökning för kontaktlinser. På Synoptik gör vi barnanpassade synundersökningar på barn från de fyllt 8 år. Under synundersökningen kommer ni att gå igenom ert barns situation tillsammans med en av våra optiker, då vi kan komma fram till den bästa linstypen för just ditt barn. När ni kommer till oss lägger vi stor vikt vid att ditt barn ska känna sig tryggt. Själva synundersökningen tar cirka 30 minuter.

BOKA SYNUNDERSÖKNING