Vad är skelning?

Skelning är ett tillstånd som uppstår då ögonen riktas åt olika håll, vilket kan leda till att det ena ögat utvecklas sämre än det andra. Lär dig mer här.

- 3 Minuters läsning

Skelning beror på en bristande utveckling i ögonen där det ena ögat inte lyckas uppnå samma synskärpa som det andra. Skelning kan drabba barn under deras småbarnsår och barndom. Skelning påverkar vanligtvis bara ena ögat, men det finns dock fall där det kan påverka båda ögonen (bilateralt).

Den bästa behandlingen mot skelning är att genomföra regelbundna synundersökningar, eftersom det är så tillståndet upptäcks hos yngre barn. På så sätt kan man förhindra ytterligare försämring av synen eller till och med permanent synförlust i ögat. Den bästa behandlingen mot skelning är lappträning, det vill säga att man täcker för det dominanta ögat och således tränar upp det svagare.

Det finns något som kallas dold skelning vilket innebär att skelningen syns först när den aktivt framkallas (vid en synundersökning) eller när du är trött.

En tydlig form av skelning, även kallad manifest skelning, är en ständigt pågående skelning som syns på en person som lider av det då ögonen inte förhåller sig rakt till varandra.

Hur uppstår skelning?

Orsaken bakom att det ena ögat utvecklas sämre än det andra när det gäller synskärpa är på grund av att hjärnan fokuserar mer på ett öga vilket leder till att det andra ögat får sämre förutsättningar för att utvecklas. Problemet ligger inte i själva ögat utan hos signalerna som skickas från ögats nervceller till hjärnan.

Att skela innebär att ögonen inte står rakt i förhållande till varandra vilket kan leda till suddig syn och bristande samsyn. Detta kan bland annat innebära att ögonen delvis jobbar tillsammans men för det mesta separat. Man kan dock träna upp god synskärpa på det skelande ögat med lappträning. Samsyn ger förmågan att avgöra avstånd, djup i ett rum samt förmågan att se 3D-effekt. Faktorer som obalans i ögonmuskulaturen och/eller andra ögonsjukdomar kan orsaka skelning. Desto tidigare skelning kan behandlas desto större chans är det att träna upp och efterlikna en god samsyn.

Vad orsakar skelning?

Vanligtvis finns det en underliggande orsak som påverkar ögats visuella utveckling, vilket leder till att ögat reagerar långsammare. Nedan följer några möjliga orsaker till skelning:

Strabism

Detta tillstånd beror på en obalans i ögonmuskulaturen som orsakar en skelning där ögonen är riktade inåt, utåt, upp eller ner. Ögonen ser inte i samma riktning vilket skapar skelningen.

Skelning på grund av anisometropi

Anisometropi innebär olika synfel på ögonen. Att ha synfel innebär att du exempelvis kan vara närsynt, översynt eller ha astigmatism, vilka samtliga kan resultera i suddig syn samt skelning.

Skelning till följd av brist på stimulans

Denna form av skelning utvecklas när ett öga inte kan se ordentligt, vilket leder till att det blir svagare än det mer dominanta ögat. Det kan orsakas av närvaron av ett sår på hornhinnan, ärrbildning på ögonvävnaden, ett hängande ögonlock, glaukom, ögonskada, kirurgiska ingrepp, eller katarakt i barnets öga.

Vad är symtomen på skelning?

Vanliga symtom på skelning är:

  • Dubbelseende (mest förekommande)
  • Suddig syn på ett eller båda ögonen.
  • Oförmåga att fokusera ordentligt på ett föremål med ena ögat, vilket anstränger det andra ögat, eftersom det måste kompensera för det drabbade ögat, vilket kan leda till ögontrötthet.
  • Det försämrade ögat kan inte uppfatta djup
  • Båda ögonen har försämrad koordination och fungerar var för sig

Utseendemässigt kan det ena ögat vara riktat mer uppåt, nedåt, inåt eller utåt i jämförelse med det andra.

Hur behandlas skelning hos barn?

Föräldrar med barn som har skelning bör låta sina barn genomgå en ögonundersökning när barnet är mellan 3–5 år gammalt. Detta är avgörande, eftersom det är åldern då barnet utvecklas, och om det försummas kan barnet få permanent skelning. Skelning hos vuxna är mycket svårare att behandla.

Hos ett spädbarn är skelning svårare att upptäcka så det är bäst att vänta tills att barnet är mellan 3-5 år gammalt.

För personer där skelning finns i familjen är det viktigt att inte vänta med att få sina barn undersökta. Att låta ditt barn genomgå en ögonundersökning så tidigt som möjligt och att behandla skelning vid behov minimeras risken att ditt barn lider av dubbelseende, ögonbelastning, ögontrötthet eller helt mista synen på det ögat.

Boka synundersökning nära dig

Skriv 2 eller flera bokstäver för resultat. När det finns resultat, använd upp och nedåtpil pil för att välja. För användare med touch skärm, kan du antingen trycka direkt eller använda swipe-funktionenInga resultat hittades. Använd nedåtpil för att dela din nuvarande plats.