Synoptikfonden

Vi bryr oss och engagerar oss i vår omvärld genom att bland annat samarbeta med den ideella biståndsorganisationen Vision for all som ger fler människor möjlighet att se bra. Välgörenhet är dock inget projekt på Synoptik- det är själva grunden, eftersom vi delvis ägs av en stiftelse.

0

Synoptiks grundare, Robert Delfer, brann för sin idé att göra optik tillgängligt för alla människor. Han testamenterade därför sina tillgångar till det som sedan blev Synoptikfonden, som idag innehar cirka 35% av aktierna i Synoptiks moderbolag Synoptik A/S.

Syftet med Synoptikfonden är att främja Nordisk vidarutbildning inom optik, optometri och oftalmologi. Varje år donerar vi därför en del av vår vinst till forskningsprojekt inom det område som ligger oss varmast om hjärtat – ögonhälsa.

Här kan du läsa mer om fonden!