Olika synfel

Det finns olika typer av synfel som astigmatism, myopi, hyperopi och ålderssynthet som Synoptik kan hjälpa dig korrigera. Läs mer om olika synfel här.

- 5 Minuters läsning

Astigmatism

Astigmatism innebär att hornhinnan eller ögats lins har en kupighet som är olika i olika riktningar. Formen kan liknas vid en gammaldags trätunna eller en rugbyboll. Ljuset bryts inte ihop till en skarp punkt på näthinnan, oavsett om man tittar på kort eller långt håll. Det leder till att man får svårt att urskilja detaljer både på nära håll och på avstånd. 

Astigmatism är nästan alltid kombinerat med antingen översynthet eller närsynthet. Glas för astigmatisk korrektion kallas cylinderglas, kontaktlinser kallas toriska linser. 

Läs mer om astigmatism


 

Närsynthet - myopi 

Närsynthet innebär att ögat är för långt i förhållande till brytkraften. Det leder till att man ser oskarpt på långt håll. Det är ovanligt att barn föds med närsynthet, däremot ökar förekomsten av närsynthet från yngre tonåren i takt med att ögat blir längre, men avstannar oftast runt 20-årsåldern.  

På korta avstånd, t.ex. vid läsning, har de med lägre grader av närsynthet fortfarande bra synskärpa. Glas för närsynthet kallas minusglas och kontaktlinser kallas minuslinser. 

Läs mer om närsynhet 

 

Översynthet - Hyperopi 

Översynthet innebär att ögat är för kort i förhållande till brytkraften. Nästan alla föds med hyperopi och i takt med att ögat under uppväxten blir längre så blir också översyntheten svagare, man blir rättsynt eller så kan det övergå i närsynthet.  
Låggradig översynthet påverkar inte synskärpan på långt håll i någon större omfattning, men eftersom ögat hela tiden måste kompensera för den svaga brytkraften för att få en skarp bild, så leder okorrigerad översynthet ofta till ögontrötthet och/eller huvudvärk. Detta märks tydligast om man till exempel jobbar mycket framför dator eller vid läsning. 

Vid högre grader av översynthet påverkas även avståndsskärpan och då krävs korrektion för alla avstånd. När vi blir äldre avtar ögats förmåga att ackommodera och då påverkas även avståndskärpan för de med låggradig översynthet. 

Glas för den som är översynt kallas plusglas och linser kallas pluslinser. 

Läs mer om översynthet 

 

Ålderssynthet - presbyopi 

Ålderssynthet är ett naturligt fenomen som oftast kommer i 40- till 45-årsåldern och tar sig uttryck i att man får svårare att se på nära håll. Skälet är att linsen i ögat minskar i elasticitet.  
Ålderssynthet drabbar alla oavsett tidigare synfel. Generellt kan sägas att den som är närsynt och korrigerad med glasögon får närbesvär senare än den som är översynt och korrigerad med glasögon. Det omvända förhållandet råder för dem som i stället bär kontaktlinser, där den översynte klarar sig längre utan särskild närkorrektion. 
För att korrigera ålderssynthet använder man läsglasögon eller någon form av progressiva glas eller kontaktlinser. 

Läs mer om ålderssynthet 

 

Rättsynthet - emmetropi 

Att vara rättsynt innebär att man inte har något av ovanstående synfel. 

Ibland kan dock även den rättsynte ha synproblem, men då är det oftast samarbetet mellan ögonen, kanske i form av skelning, som orsakar problemen. I regel får den som är rättsynt inga problem med synen förrän han eller hon blir äldre.