Så går en synundersökning hos en optiker till - Synoptik
Sök
 
Glasögon Linser Solglasögon ögonhälsa Erbjudanden
Företag Hitta din butik
Boka tid
 

Synundersökning

Så här går en synundersökning till

1. Vi börjar med att mäta upp ditt eventuella synfel i vår syndator.

2. Du får berätta om dina synproblem och tidigare glasögon och/eller linser. Vi frågar dig även om tidigare förekomst av ögonsjukdomar både hos dig själv och i släkten. Vissa sjukdomar kan ha påverkan på synen och därför är det viktigt för oss att få veta ditt aktuella hälsotillstånd och eventuell medicinering.

3. Vi mäter upp dina tidigare glasögon och frågar hur de fungerat.

4. Vi kontrollerar hur du ser med din befintliga korrektion och hur du ser utan hjälpmedel (fri visus). Vi mäter pupilldistans, ögonens rörelsefunktion, pupillreflexer samt kontrollerar förekomst av ev skelning.

5. Vi mäter vilken glasstyrka du behöver rent objektivt.

6. Genom att byta glas framför dina ögon och med hjälp av våra frågor och dina svar, kommer vi gemensamt fram till den glasstyrka som känns behaglig och riktig.

7. För att bedöma samarbetet mellan dina ögon mäter vi eventuell skelning och gör en del andra binokulära tester.

8. Vi undersöker hur du ser på nära håll. Om du läser, spelar piano, arbetar vid bildskärm etc. kanske du behöver speciella glasögon för det ändamålet.

9. Utifrån dina synbehov kommer vi tillsammans fram till lämpligt korrektionsalternativ, glastyp, linser osv.

10. Du får nu känna på din nya glasstyrka under mer naturliga former med glas i en provbåge. Du kan gå omkring, läsa, titta på olika avstånd etc. När du känner dig helt nöjd, då är vi också nöjda.

11. Som avslutning undersöker vi ögats främre delar för att kunna utesluta eventuell förekomst av ögonsjukdomar. Tryckmätning görs också vid behov. Vid misstanke om ögonsjukdom remitterar vi till ögonläkare.

Läs mer om vår mest omfattande synundersökning Syna Ögat™Boka tid

Synoptik Sweden AB  |  Jan Stenbecks Torg 17  |  164 40 Kista  |  ORG.NR 556607-7904