Synoptik Akademin

Synoptik Akademin ger dig möjlighet till individuell utveckling samt en lång och framgångsrik karriär inom Synoptik.

0

Våra medarbetare är otroligt viktiga för Synoptiks framgång och är nyckeln till vår framtida utveckling. Därför finns Synoptiks Akademin som ger möjlighet till individuella utvecklingsmöjligheter samt en lång och framgångsrik karriär inom Synoptik.

Inom Synoptik Akademin erbjuder vi allt från introduktionsutbildningar för dig som nyanställd till mer avancerade utbildningar till dig som arbetat ett tag. Vi tror på ett livslångt lärande med utveckling i vardagen där vi lär genom en kultur av feedback, lärande i arbete och att omsätta teorier till kompetens. För oss är det viktigt att du som individ vill utvecklas men också att du får stöd av Synoptik Akademin, din chef och dina kollegor. Vi utvecklas och vinner tillsammans!

 

För optiker

 

För oss på Synoptik är den kliniska kompetensen viktig och vi tror på ett lärande där du som optiker både får bredda dina kunskaper men också fördjupa dem. Därför erbjuder vi våra optiker att ta 12 CET poäng per år inom vårt Optikerprogram. Optikerprogrammet stäcker sig över tre år och innehåller både e-learnings, klassrumsutbildningar samt Optometridagarna.

Förutom vårt Optikerprogram erbjuder vi även DO-platser. Vi ser DO som en möjlighet att investera i medarbetare som är villiga att investera i oss. Vi tror också att du som går DO kan på längre sikt tänka sig att bidra till vår kliniska utveckling och även vara med och bidra till dina kollegors kompetensutveckling.

För optikerassistenterSom optikerassistent på Synoptik arbetar du i en roll som ställer höga krav på både säljkompetens men också på produktkunskap och optik. Därför satsar vi på en gedigen introduktion med omfattande utbildningar inom både lära om ögat, optik och produkter. För att ta nästa kliv i din utveckling och kunna hjälpa kunderna ytterligare erbjuder vi en utbildning för att bli Diplomerad glasögonstylist.

Vi erbjuder även ett Butikschefstraineeprogram för de optikerassister och optiker som vill bli Butikschef. Vi tror på att låta medarbetare växa och har därför ett ettårigt traineeprogram som bygger på att man har en mentor och praktiskt får träna på att göra uppgifter som ingår i chefskapet och stärka sig i sitt ledarskap så att den dagen man blir Butikschef är man stärkt och trygg i sin roll. Vårt mål är att man efter avslutat traineeprogram ska ha en egen butik inom två år.

För butikschefer

 


När du börjar som butikschef hos oss har vi ett omfattande introduktionsprogram med fem dagars klassrumsutbildning för att bli redo som butikschef utöver de utbildningar som även erbjuds som Glasögonstylist och Körkortstest. Utöver det erbjuder vi vidareutbildning inom ledarskap för att kunna skapa effektiva och högpresterande team, förståelse för ekonomi och säljledning med fokus på feedback samt coachning.

Vill du höra mer om våra utbildningar? Kontakta gärna oss på hr@synoptik.se