Om Synoptik - Allmänna köpvillkor - Synoptik
Sök
 
Glasögon Linser Solglasögon Optik Erbjudanden
Företag Hitta din butik
Boka tid
 

PRODUKTGARANTI

Två års produktgaranti mot material- och tillverkningsfel på glasögon och solglasögon. 
Du måste kunna visa att du köpt produkten hos Synoptik för att garantin ska gälla så vänligen ta med dig ditt kvitto. 

Produktgarantin gäller inte skador som uppkommit genom normalt slitage eller oaktsam behandling.
Dina glasögon behöver omsorg så glöm inte bort att ta hand om dem och följa skötselråden. Var till exempel försiktig när du putsar dem så att de inte repas. Det täcks nämligen inte av produktgarantin. 

Har du fått dina glasögon betalda av arbetsgiva­ren så gäller endast produktgarantin, men inte övriga delar av trygghetsgarantin. Produktgarantin gäller inte linser eller linsvätskor.

 

SYNOPTIKS TRYGGHETSGARANTI

Tre månaders bytesrätt på glasögon
Kan du inte vänja dig vid dina nya glasögon, antingen bågen eller glas så byter vi till ett passande alternativ oavsett anledning inom 90 dagar. Du har rätt att välja en ny båge och/eller glas upp till erlagt värde för det ursprungliga paret (även om det köpts på kampanj eller rea) Är priset högre betalar du mellanskillnaden. Om priset är lägre får du ett presentkort på mellanskillnaden. Måste vi byta glas för att de inte passar i en ny båge har du rätt att räkna av erlagt pris från de nya glasen. Som kund har du rätt att utnyttja trygghetsgarantin max en gång per köp. Trygghetsgarantin gäller också för slipade solglasögon.

Tre månaders bytesrätt för progressiva glasögon
För progressiva glasögon gäller samma villkor som ovan. Dock har du rätt att få tillbaka mellanskillnaden i pengar om priset för de nya glasögonen är lägre.

 

ÖPPET KÖP

Tio dagars öppet köp på solglasögon och linsvätska.
På solglasögon har du öppet köp i tio dagar mot uppvisande av kvitto.

Solglasögonen måste vara plomberade för att öppet köp ska gälla. Du har också öppet köp i tio dagar på obrutna förpackningar av linsvätska mot uppvisande av kvitto.

Inget öppet köp på personligt anpassade glasögon eller linser.
Du har tyvärr inget öppet köp på glasögon eller linser eftersom de är personligt anpassade för just dig. 


 

PERSONUPPGIFTSLAGEN

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Synoptik Sweden AB (Synoptik) ger du ditt medgivande till att Synoptik registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för de nedan nämnda ändamålen under avtalstiden. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Synoptik. Synoptik kommer på eget eller kunds initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Vi gallrar uppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring. Den som inte vill mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Synoptik och begära en s.k. reklamspärr. Vi kommer dock att fortsätta att spara data som vi enligt annan lag, exempelvis patientdatalagen, måste spara längre, men den informationen kommer efter gallringen inte att användas för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Synoptik samarbetar med för nödvändig behandling, t ex för analys, tryck, distribution eller kreditupplysning. Utöver detta kan Synoptik även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen, önskan om reklamspärr eller registerutdrag hänvisas till Synoptik Sweden AB, Marknadsavdelningen, Box 44, 171 11 Solna.

Synoptik Sweden AB  |  Jan Stenbecks Torg 17  |  164 40 Kista