Skyddsglasögon

Receptslipade skyddsglasögon skyddar ögonen i utsatta arbetsmiljöer och dessutom får du som användare möjlighet att göra ett arbete med hög kvalitet.

Skyddsglasögon från Synoptik är receptslipade och uppfyller de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer. Som arbetsgivare har du skyldighet att tillhandahålla skyddsglasögon om det är en del av den personliga skyddsutrustningen för dina anställda. 
 

 

Det är med ögonen de viktigaste besluten fattas

I de flesta arbetsmiljöer är en god syn en förutsättning för en bra arbetsinsats. Ju sämre syn, desto mer påfrestande blir arbetet och desto mer sviktar vår förmåga att koncentrera oss. Detta minskar både effektiviteten och kvaliteten och därmed lönsamheten. Det är med ögonen den anställde oftast samlar den information som krävs för att fatta rätt beslut, eller att bedöma kvaliten till exempel i en svetsfog.

Synoptik erbjuder er ett brett sortiment av receptslipade skyddsglasögon och som är anpassade efter de krav som ställs i olika arbetsmiljöer.

 

En bra optiker kan vara en genväg till en bra arbetsinsats

Synoptik erbjuder ett brett urval av bågar och glas från två av världens ledande leverantörer. Varje glas väljs och slipas för att vara optiskt korrekt och för att ge rätt skydd i den aktuella arbetsmiljön.

Enstyrkeglas
Korrigerar de flesta typer av synfel före den åldersynthet som normalt uppträder vid 40 års ålder. Enstyrkeglas kan även användas vid presbyopi (åldersynthet), men korrigerar då enbart för begränsat skärpedjup (t.ex. som läsglas).

Bifokala glas
Korrektion för distans- och näravstånd med en insmält "ruta" i nedre delen av glaset.

Progressiva glas
Korrektion för avstånd och med en steglös övergång till närseende. Ger även ett fullgott seende på mellanavstånd.

Närprogressiva eller rumsglas
För när- och mellanavstånd med funktion från 40 cm upp till 2-4 meter beroende på personliga förutsättningar. Glaset används främst som arbetsglas, till exempel vid bildskärmsarbete. I och med att man i det närprogressiva glaset inte behöver något avståndsseende kan man minska störningarna framför allt på nära håll. Bäraren får därför ett betydligt bredare närseende än i ett progressivt glas.

Ytbehandlingar gör glasen tåliga, hållbara och fria från reflexer. Att ytbehandla plast och polykarbonatglas kan avsevärt öka livslängden för ett par skyddsglasögon. Med modern teknik kan hårdheten och tåligheten för höga temperaturer öka och störande reflexer motverkas samtidigt som glasen bättre avvisar smuts och vatten.

Utskriftsvänlig pdf


CE-märkning av skyddsglasögon
Sedan 1 juli 1995 måste all ny personlig skyddsutrustning var CE-märkt enligt Arbetsmiljöverkets anvisningar i enlighet med EU direktiv 89/686 EEC. Tänk på att för skyddsglasögon krävs att glas och båge testas tillsammans som en enhet. Det är arbetsgivarens ansvar att uppge den nödvändiga säkerhetsklassifieringen för skyddsglasögonen, så att dessa uppfyller skyddskraven på arbetsplatsen. 

Fakta CE-märkning
CE-märkning av personlig skyddsutrustning regleras av Concil Directive (89/686/EEC) och skall följa standard EN 166 från 1995. Dessa krav finns inkorporerade i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:3 "Utförande av personlig skyddsutrustning" Receptslipade glas i skyddsglasögon testas avseende optiska mätvärden; slagtålighet, transmission, diffission. Optiska mätvärden skall motsvara kraven i ISO 8980-1 och ISO 8980-2 från februari 1996. Avseende slagtålighet finns de idag två olika klasser för receptslipade skyddsglasögon:

S – Increased robustness: Dropballtest - 22 mm stålkula (44g) släpps från 1,3 meters höjd. Härdat mineral, plast och Polykarbonat klarar detta.

F – High speed particles. Low energy impact: Beskjutning med 6 mm stålkula 45 m/s. Endast Polykarbonat klarar detta. 

Läs mer här: