Testa ditt barns syn hemma med vår magiska sagobok.

'När Fantasin Försvann' är boken som på ett underhållande sätt hjälper dig att bedöma ditt barns syn medan du läser. Genom hela boken möter ditt barn roliga ögonövningar som kan hjälpa dig som förälder att upptäcka om ditt barn kan behöva ett syntest.

Boken är kostnadsfri och går att hämta i valfri Synoptikbutik

Hitta butik

9 tecken på synfel

Trots upprepade synundersökningar under barnets uppväxt upptäcks inte synfel i tid för 2 av 3 barn i åldern 5-7 år. Om ett barn har synsvårigheter kan detta få stor inverkan på barnets lärande och utveckling. Barn med synsvårigheter kan bli begränsade i skolan så väl som socialt vilket i sin tur kan hämma barnets utveckling. Ju tidigare synproblem upptäcks och behandlas, desto bättre. En specialistgrupp har därför identifierat 9 tecken på synfel som du som förälder ska vara uppmärksam på. Om ditt barn uppvisar något av dessa kan en synundersökning behöva genomföras.

1. Klagar över huvudvärk

Barn som ofta klagar över huvudvärk, kan vara ett tecken på synproblem. Alla barn kan inte beskriva huvudvärk. Fråga om barnet har ont i pannan, i ögonen eller om det känns som om något stramar eller trycker i huvudet. Känns det kanske som om det dunkar eller slår i huvudet? Det kan också vara att huvudet känns tungt eller trött, helt enkelt.

2. Tydligt störd av ljus

Observera om barnet kisar med ögonen i starkt dagsljus, i ljuset från en skärm, eller när man byter från inomhus- till utomhusaktiviteter. Barnet kanske försöker täcka över ögonen med handen, klagar på att det är för ljust eller på att det svider i ögonen, har ont i ögonen eller har svårt att se i ljus.

3. Barnet är ofta trött i ögonen och gnuggar sig i dem

Var uppmärksam på om barnet ofta blir trött i ögonen och gnuggar sig i dem när det krävs koncentration eller när det är trött.

4. Barnet har svårt att sitta still och koncentrera sig

Var uppmärksam på barnets koncentrationsförmåga. Om barnet måste anstränga sig extra för att se bra, blir det snabbt trött och förlorar koncentrationen, vilket ofta får konsekvenser för läslusten och lusten att göra sina läxor. Det kan också vara så att barnet pekar med fingrarna på bokstäverna, eller berättar att bokstäverna flyter samman.

5. Täcker för, eller blundar med ett öga när barnet behöver fokusera

Var uppmärksam på om barnet täcker över eller blundar med ena ögat, eller lägger huvudet på sned när barnet försöker fokusera på något.

6. Barnet verkar lite klumpigt eller har problem med finmotoriken

Syn och motorik hör ihop. Om barnet har problem med synen kommer det också att ha svårt med koordinationen i jämförelse med sina kamrater. Det kan visa sig genom att barnet ofta går in i saker, spiller när det äter och dricker, eller har svårt att fånga en boll.

7. Barnet håller upp saker mycket nära ögonen när man läser eller leker

Var uppmärksam på hur barnet sitter med till exempel en bok eller skärm. Fråga om barnet blir trött i ögonen när man läser eller vid liknande aktiviteter, vid en dator till exempel.

8. Skelar tydligt, eller bara ibland

Vissa barn skelar hela tiden och andra skelar bara ibland. Det kan vara ett tecken på att barnet överanstränger ögonen. Man upptäcker oftast skelning genom att det ena ögat ”inte följer med” det andra. Var uppmärksam på om barnets ögon följs åt: Ser det ena ögat åt något annat håll? Glider exempelvis det ena ögat in, ut, upp eller ner — konstant eller bara ibland, kanske när barnet är trött?

9. Problem med att se saker som är långt bort

Var uppmärksam på om barnet kisar med ögonen eller kniper ihop dem när något ska ses på långt håll. Eller om barnet rör sig närmare tv:n när det är dags att se på film.

 

Tack till alla som bidragit till förverkligandet av denna bok; Utövande ögonläkare, forskare, pedagoger, specialister, hälso- och sjukvårdspersonal, föräldrar och barn. Ett särskilt tack till Synoptikfonden, som har stöttat projektet Barnets Syn, under hela vägen.