Vår värdekedja

Vi strävar alltid efter att öka både effektiviteten och kvaliteten i vår värdekedja.

0

Vi strävar alltid efter att öka både effektiviteten och kvaliteten i vår värdekedja, och som en del av GrandVision har vi den globala kraften att driva på förändring på riktigt. Detta arbete innefattar naturligtvis att minska vårt totala klimatavtryck och hitta sätt att leverera vad du som kund förväntar dig men på ett smartare sätt. Men det innebär också att ta socialt ansvar, och vara en förebild inom arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. 

För samtliga Synoptikbutiker har vi avtal om el från förnybara energikällor, dvs sol, vind- och vatten­kraft. Vi har också LED-belysning i en majoritet av våra butiker och vi arbetar för att samtliga butiker ska ha energibesparande LED-belysning inom en snar framtid.

Det finns många initiativ att driva, eftersom produktvärdekedjan startar vid designen och löper via produktion, transport, butiksupplevelse och slutligen landar i dina händer. Vårt mål är att göra det till en så positiv totalupplevelse som möjligt – för miljön, leverantörer, anställda och dig.

Ansvarsfulla inköp och upphandlingar

En av våra stora, strategiska prioriteringar tillsammans med alla andra aktörer inom GrandVision är att skapa rättvisa, transparenta och effektiva relationer med våra leverantörer. Vi anpassar också kontinuerligt vår strategi till globala sociala och miljömässiga mål, till exempel att skapa inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, anständigt arbete för alla samt hållbara produktionsled.

Därför arbetar vi endast med leverantörer som överensstämmer med vår gemensamma uppförandekod. En uppförandekod som svarar upp mot internationella standarder som den allmänna deklarationen om mänskliga rättigheter, och även Internationella arbetsorganisationens deklaration om de grundläggande principerna och rättigheterna i arbetet.

För att granska tillverkning av våra egna varumärken i länder utanför OECD använder vi oss av tredjepartsgranskningar samt ett SGS-certifierat leverantörsgranskningssystem - världens ledande företag för inspektion, verifiering, testning och certifiering. Det gör vi för att säkerställa att verksamhetens bedrivs ansvarsfullt och svarar upp mot våra krav kring arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Vill du veta mer om denna process och våra senaste resultat så hittar du den i GrandVisions årsredovisning.

Säkerställa produkternas kvalitet och säkerhet

Synoptik erbjuder dig som kund modern och funktionell design, tillsammans med högkvalitativa material och säkerhetsfunktioner. Eftersom glasögon är medicintekniska produkter, ser vi till att de uppfyller såväl strikta säkerhetsbestämmelser som dina personliga förväntningar. 

Vi bedömer kontinuerligt relevanta kvalitetskrav och relaterade risker, tillsammans med ett stort nätverk inom GrandVision. Vi utför produkttester i internationellt ackrediterade laboratorier och arbetar nära med leverantörer för att lösa potentiella kvalitetsproblem i början av tillverkningskedjan. Detta gör vi genom att genomföra interna kvalitetskontroller av prototyper, innan de går vidare i processen. 

Dessutom arbetar GrandVisions globala QARA-team (Quality Assurance Regulatory Assurance) kontinuerligt med att utveckla och förbättra vår globala kvalitets- och regleringsstrategi. Att lära oss av kunder är en integrerad del av denna process, då vi lyssnar och följer din feedback genom att integrera den i våra framtida produkter. På detta sätt får vi rätt feedback från den som påverkas mest av våra produkters kvalitet och säkerhet - dig. 

Vår hållbara glasögonutveckling

Som kund på Synoptik har du tillgång till ett stort sortiment av prisvärda, högkvalitativa produkter från våra egna varumärken inom alla kategorier, bågar, solglasögon och kontaktlinser. Vi erbjuder också ett brett och ständigt ökande sortiment av produkter tillverkade av återvunna material som bara finns hos Synoptik. Våra hållbara varumärken hittar du här.

Produktens livscykel

Trots att glasögon och solglasögon har en lång livscykel och byts ut i genomsnitt vartannat till vart tredje år, försöker vi ständigt hitta sätt att förlänga deras användning för att minska mängden avfall. På detta sätt bidrar vi till att forma bättre konsumtionsmönster.

Synoptik erbjuder, liksom ett flertal andra kedjor inom GrandVision, ett second-life-program i sina nätverk och samarbetar med icke-statliga organisationer för att samla in och donera begagnade glasögon till människor i nöd. Dessutom donerar vi utgångna men fungerande produkter från vårt lager till organisationer och forsknings- och utbildningsinstitutioner. På så sätt kan vi hjälpa både människor som inte har råd med synkorrigerande hjälpmedel och studenter samt forskare att gå vidare i sina studier. 

 

Vi på Synoptik samarbetar med biståndsorganisationen Vision for all, där våra butiker samlar in begagnade glasögon som sedan hamnar där de behövs som allra mest. Under åren har över 500 000 glasögon samlats in. Vi tackar för er hjälp att se till att fler människor världen över ser bättre.