Tävla med Synoptik och vinn ett par solglasögon!

Om tävlingen

Tävlingen pågår från den 7 december 2020 till och med kl 08:00 den 17 december 2020, då en vinnare utses. För att delta i tävlingen ska du följa @synoptiksweden på Instagram och dela med dig av ditt bästa julklappsrim för solglasögon i kommentarsfältet. Ditt bidrag publiceras i kommentarsfältet.

Åldersgräns för att delta är 18 år.

Vinsten består av ett (1) par solglasögon med konsumentvärdet av totalt 1.750 SEK.

En (1) vinnare utses av en jury på Synoptik Sweden AB. Juryns beslut kan ej överklagas.

Vinnaren kommer kontaktas senast 1 vecka efter avslutad tävling via en kommentar under vinnarens bidrag.

Vinsten är skattepliktig enligt inkomstskattelagen och ska redovisas i vinnarens inkomstdeklaration. Utbetalaren av vinsten är skyldig att redovisa utbetalningen till Skatteverket och erlägga arbetsgivaravgift på vinsten.

Om personuppgifts­behandling

Tävlingen arrangeras av Synoptik Sweden AB (Adress: Jan Stenbecks Torg 17, 164 40 Kista / Telefon: 08-626 19 00).

Synoptik Sweden AB är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter, som samlas in och behandlas avseende tävlingen.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du angivit i tävlingsformuläret, i syfte att arrangera tävlingen. Dessa behöver behandlas för att du ska kunna delta i tävlingen. Laglig grund för behandlingen är det berättigade intresset hos att hantera dina personuppgifter för att du ska kunna delta i tävlingen, för att vi ska kunna uppfylla det avtal som kan anses uppstå i och med ditt deltagande i tävlingen samt för att vi ska kunna fullgöra de rättsliga förpliktelser som följer därav.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än att hantera tävlingen.

Personuppgifterna kommer endast behandlas så länge som är nödvändigt för att tävlingen ska kunna arrangeras och, vad avser vinnaren/vinnarna, så länge som det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla eventuella rättsliga förpliktelser avseende vinstskatt som åligger oss. Dina personuppgifter kommer, om du inte är en vinnare, att raderas efter avslutad tävling.

Du har alltid rätt (med vissa restriktioner) att utnyttja följande rättigheter, vilket du gör genom att kontakta oss enligt ovan. Om du vill utnyttja dessa rättigheter kan vi komma att begära att du först styrker din identitet och/eller tillhandahåller information som leder till att vi kan identifiera uppgifter vi behandlar avseende dig.

  • Invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du invända mot vår behandling av dina personuppgifter. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, för det ändamål du vill att vi ska avbryta behandlingen.
  • Begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Under vissa omständigheter kan du begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. För det fall sådan omständighet föreligger avbryter vi all behandling avseende dig, enligt den restriktion du vill att vi tillämpar.
  • Erhålla besked om vår behandling av dina personuppgifter. Du erhåller då en beskrivning och en kopia av dina personliga uppgifter som vi behandlar avseende dig.
  • Begära att dina personuppgifter raderas (rätt att bli bortglömd). Vi raderar då samtliga personuppgifter avseende dig som vi behandlar, om vi inte måste lagra dina uppgifter enligt ett åtagande vi har, till exempel på grund av lag.
  • Begära att eventuellt felaktiga uppgifter avseende dig rättas. Vi kommer då att rätta de felaktiga uppgifterna.
  • Återkalla ditt samtycke. För det fall vår behandling av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke kommer vi att upphöra med all behandling och radera dina uppgifter avseende all samtyckesbaserad behandling, för det fall du meddelar oss att du återkalla ditt samtycke.
  • Klaga på vår behandling till Datainspektionen, https://www.datainspektionen.se.

Det kostar inget att utnyttja dina rättigheter. Dock, om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig (till exempel onödigt repetitiv) förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrativ avgift eller att vägra tillmötesgå din begäran.

Tävlingen är inte sponsrad eller godkänd av Instagram.

[Synoptik Sweden AB]

Tävla med Synoptik och vinn Dplay Live i 3 månader (värde upp till 387 SEK)!

 Den nya säsongen av Wahlgrens värld går att se på Kanal 5 på torsdagar kl. 21.00 eller på Dplay när som helst, och håll utkik efter våra glasögon från vårt abonnemang All-Inclusive som dyker upp under säsongens gång!

 

Var med och tävla om Dplay Live genom att svara på frågorna nedan. Maila dina svar till tavling@synoptik.se senast 31 december 2020.

 

10 lyckliga vinnare får Dplay Live i 3 månader.

  1. Hur många säsonger har Wahlgrens värld sänts?
  2. Har Wahlgrens värld någonsin vunnit en Kristallen?
  3. Hur många gånger har nån ur familjen Wahlgren vunnit Melodifestivalen?

LYCKA TILL!

 

 

*10 vinnare utses av utses av en jury bestående av representanter från Synoptik och beslutet kan ej överklagas. Vinnaren erhåller ett Dplay live i 3 månader och meddelas via mail senast 31 januari 2021.