Ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen


Synbesiktningen är ett långsiktigt samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att påminna om hur viktigt det är att ha bra syn när man kör bil. Samtidigt vill vi fånga upp bilister som ser suddigt - och det gör tyvärr många. Sedan 2009 har mer än 24 000 syntester genomförts och resultatet har visat att omkring 18 procent av förarna har en syn som är direkt trafikfarlig med oskärpa redan från 1-2 meters avstånd. 
.

Se hur det är att köra bil dålig syn - gränsen för körkortskrav

Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen och Sveriges största syntest av bilförare, har nu genomförts för 2019. Under elva år har totalt över 26 000 bilister testat sin syn och statistiken har varit oroväckande varje år. 
Årets undersökning visar att elva procent, motsvarande 700 000, av Sveriges bilförare har en olaglig syn utifrån de krav som ställs när man ansöker om lämplighetsintyg för B-körkort. Samtidigt vill nio av tio bilförare ha lagstadgade synkontroller vid förnyelse av körkort, vilket sker var tionde år. Den 17-20 oktober svarade 2083 bilister på attitydfrågor kring syn och bilkörning och 1 555 lät testa sin syn och mäta eventuella synhjälpmedel. 

– Att så stor andel som elva procent av bilisterna i Sverige har olaglig syn är skrämmande. Det är allvarligt att Trafikverket inte har inkluderat bilisters synskärpa i sin åtgärdsplan. Att alla bilister har en trafiksäker syn i grunden är avgörande för att vi ska få en säkrare trafikmiljö och ett krafttag för att förverkliga Nollvisionen, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Riksdagens delmål för Nollvisionen 2020 är att halvera antalet omkomna i trafiken från 2007 då siffran låg på 471. De senaste nio åren har siffrorna för omkomna i trafiken stagnerat och förra året ökade antalet till 324. Målet är maximalt 220 omkomna under 2020.

– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå belyser Synbesiktningen att det går att göra ännu mer för att nå Nollvisionen. Vi kan inte blunda för att vi har över 700 000 bilister med olaglig syn på våra vägar. I ett flertal andra länder i EU genomförs återkommande synkontroller efter att man tagit körkort, något Sverige borde ta efter och införa vid körkortsförnyelsen. Synbesiktningen visar att det till och med är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

I Sverige gör man idag bara synundersökningar vid ansökan om körkortstillstånd för B-körkort, efter det görs inga kontroller. I de flesta EU-länder genomför man återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort. 

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2019

  • 11 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 90 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (93 % män, 86 % kvinnor).
  • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
  • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
  • 82 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.