Synoptikfonden


Vi bryr oss och engagerar oss i vår omvärld genom Optiker utan gränser och andra initiativ som ger fler människor möjlighet att se bra. Men välgörenhet är inget projekt på Synoptik. Det är själva grunden, eftersom vi delvis ägs av en forskningsfond.     


Synoptiks grundare, Robert Delfer, brann för sin idé att göra optik tillgängligt för de många människorna. Han testamenterade sina tillgångar till det som sedan blev Synoptikfonden, som idag har äger cirka 35% av aktierna i Synoptiks moderbolag Synoptik A/S. Syftet med fonden är att främja Nordisk forskning inom optik, optometri och oftalmologi. Varje år donerar vi därför en del av vår vinst till forskningsprojekt inom det område som ligger oss varmast om hjärtat – ögonhälsa.