NÄRSYNTHET (MYOPI)

VAD ÄR NÄRSYNTHET?

Närsynthet, eller myopi, är ett vanligt förekommande synfel som får objekt på avstånd att se suddiga ut medan objekt på nära håll är tydliga. Detta leder exempelvis till att ungdomar har svårt att se tavlan i klassrummet eller att vägskyltar bli svårlästa för bilister. 

Det är ovanligt att barn föds med närsynthet men man kan redan i sex-sju årsåldern upptäcka om det senare finns risk att bli närsynt. Det är vanligare att man som sex- eller sjuåring är översynt och att det sedan växer bort under tonåren. Är barnet i stället rättsynt eller närsynt kommer barnet att bli alltmer närsynt senare när ögat växer. Det är därför viktigt att testa ditt barns syn regelbundet för att upptäcka förändringar. 

 

VAD ORSAKAR NÄRSYNTHET?


Närsynthet innebär att ögat är för långt i förhållande till brytkraften. Det leder till att du ser oskarpt på långt håll. 

Dina ögon fokuserar inkommande ljusstrålar och skickar bilden av vad du ser till din hjärna via näthinnan, en hinna som sitter längst bak i ögat. För att kunna se ett objekt tydligt måste ljusstrålarna samlas på samma punkt på näthinnan. Närsynthet uppstår när ögat är längre än normalt eller har en hornhinna som är för krökt eller för stark. Ljusstrålar från objekt på avstånd fokuseras då inte på näthinnan, medan ljusstrålar från objekt på nära håll, som kräver starkare brytning för att fokuseras på näthinnan, fortfarande bryts på rätt sätt. I allmänhet är det möjligt att se näraliggande objekt tydligt men objekt på avstånd blir suddiga. 

Det finns flera bakomliggande orsaker till varför vissa blir närsynta, även om den exakta orsaken är svår att säkerställa. Precis som med översynthet spelar gener stor roll. Om en eller båda dina föräldrar är närsynta är du också mer benägen att utveckla samma synfel. 

 

NÄRSYNTHET HOS BARN - LEK MER UTOMHUS!


Förekomsten av närsynthet ökar i en rasande takt världen över, särskilt bland unga. I Europa har andelen närsynta tredubblats under en 60-årsperiod. Det som gör dessa siffror så alarmerande är att risken för att utveckla vissa ögonsjukdomar ökar drastiskt med ökad närsynthet. 

Visste du att mängden tid du spenderar utomhus som barn kan vara en förebyggande faktor för närsynthet? Forskning visar att barn som är utomhus ofta har minskad risk för närsynthet och att även befintlig närsynthet kan bromsas. Även om det inte finns något tydligt svar på varför så är fallet tros det vara kopplat till att det är mycket ljusare utomhus än inomhus. Både sport och avkoppling utomhus tycks vara fördelaktigt för att minska risken för närsynthet. 

Att lägga mycket tid på att läsa, skriva och använda mobilen kan också öka risken för att utveckla närsynthet. Det är viktigt att ta regelbundna pauser och att växla intensiva perioder av läsande och arbete med exempelvis en promenad utomhus. I och med att vår tid alltmer tillbringas framför en dator- eller mobilskärm, även långt ner i åldrarna, ökar risken för att närsynthet dessvärre blir ännu vanligare i framtiden. 

Utan behandling finns det en risk att ett barns närsynthet ökar kraftigt med tiden. Det är därför extra viktigt att barn inte går utan glasögon eller linser som närsynta. 

 

SYMPTOM PÅ NÄRSYNTHET FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA


När du utvecklar närsynthet börjar du förmodligen märka att du inte kan se avlägsna föremål så tydligt som du brukade. Det kan innebära att du kämpar för att läsa vägskyltar eller måste sitta närmare tv:n för att se tydligt. Aktiviteter som görs på nära håll, som att arbeta framför en datorskärm eller att läsa en bok, påverkas inte och du kommer fortfarande att kunna se närliggande objekt tydligt.

Andra tecken på att du kan ha utvecklat närsynthet inkluderar ansträngt kisande, huvudvärk och ögonbelastning. Om du börjar känna att ögonen blir trötta när du utövar en sport eller kör bil kan det också vara ett tecken på närsynthet som inte har korrigerats. Skulle du uppleva dessa symptom fast du bär kontaktlinser eller glasögon kanske du behöver ett nytt recept. Kontakta i så fall din optiker. 

 

SYNSKALA FÖR NÄRSYNTA


Dioptrier är den enhet som används för att mäta synfel. Antalet anger styrkan som krävs för att ljuset ska kunna brytas korrekt. Då närsynthet orsakas av för stark brytning behöver glas och linser ha reducerad styrka för att rätta till synen. Negativa dioptrital innebär därför närsynthet medan positiva tal står för översynthet. 

Låg närsynthet: 0 till -2 dioptrier
Måttlig närsynthet: -2 till -6 dioptrier
Hög närsynthet: -6 upp till -20 dioptrier

 

GLASÖGON OCH KONTAKTLINSER FÖR NÄRSYNTA


Närsynthet kan nästan alltid korrigeras med rätt typ av glasögon eller kontaktlinser. Glas för den som har närsynthet kallas minusglas och kontaktlinser kallas minuslinser. 

MiSight-linser 
För barn är rekommendationen att använda MiSight-linsen mest så att den kan bromsa utvecklingen av närsynthet men att också ha ett par glasögon som komplement. MiSight-linsen är speciellt utvecklad för barns ögon och är mjuka endagslinser. Genom att undvika att använda linser på natten minskar man risken för infektioner avsevärt. Endagslinser är mer hygieniska eftersom man inte återanvänder linsen. Barnet öppnar en ny lins varje morgon och slänger den sedan på kvällen. Det finns flest kliniska studier gjorda på Misight-linsen som metod för att bromsa utvecklingen av närsynthet. 

 

BOKA EN SYNUNDERSÖKNING


Boka en tid för synundersökning och träffa en av Synoptiks legitimerade optiker för att få den hjälp du behöver.