Ögoninfektion – symtom och behandling

En ögoninfektion utvecklas när ditt öga kommer i kontakt med exempelvis virus och bakterier. Bindhinnan - det skyddande membranet som täcker ögonvitan och inre ögonlock - påverkas av dessa skadliga ämnen. Detta kan kännas obekvämt och ge symtom, såsom rodnad, smärta och rinnande ögon flytningar.

- 2 Minuters läsning

Ögoninfektioner kan förekomma i ett eller båda ögonen. Vissa infektioner kan vara mindre allvarliga, medan andra kan utgöra ett potentiellt hot mot synen.

Symtom på ögoninfektion

Symtom på en ögoninfektion kan förekomma i ett eller båda ögonen. Några indikatorer på infektion är t.ex.:

● Rodnad

● Det svider eller kliar

● Smärta

● Irritation

● Svullna ögonlock

● Ljuskänslighet

● Det känns som att något fastnat i ögat

● Vattniga ögon

● Dimsyn eller nedsatt syn

● Feber (vid svåra infektioner)

● Var eller vätska från ögat som kan vara gul och trögflytande

● En finnliknande bula på ögonlocket (vagel)

Vissa ögoninfektioner är allvarligare än andra och kan orsaka bestående skador om de inte behandlas. Kontakta din optiker så snart som möjligt om du misstänker att du har en infektion.

Ju tidigare du påbörjar behandlingen, desto tidigare kan du få lindring, förhindra ytterligare komplikationer och undvika att sprida infektionen till andra.

Olika typer av ögoninfektioner

Vagel

En vagel är en upphöjd, smärtsam bula som utvecklas längs ögonlocksmarginalen. Vaglar uppstår när det finns en blockerad fettkörtel i ögonlocket. Om du har en vagel kan du uppleva vattniga ögon, var eller vätska, eller så känns det som att något fastnat i ögat.

Eftersom vaglar vanligtvis försvinner på egen hand inkluderar behandlingen främst god hygien och värmemask (värme kan hjälpa till att tömma vätska från vageln).

Ibland, när den har upplöst sig, kan en smärtfri bula finnas kvar på ögonlocket, och en mindre operation kan krävas för att ta bort den.

Bakteriell keratit

Bakteriell keratit hänvisar till en infekterad hornhinna. Det orsakas av bakterier, såsom Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus. Det kan också utlösas av felaktig kontaktlinshygien eller ögonskada.

Snabb behandling är viktig vid bakteriell keratit. Tillståndet utvecklas snabbt och kan orsaka varaktig skada, inklusive ärrbildning och blindhet, om det inte åtgärdas i tid. Kontakta din ögonläkare om du upplever vätska från ögat, rodnad, smärta och/eller ökad ljuskänslighet.

Orbital och periorbital cellulit

Orbital cellulit är en infektion i fettet och/eller musklerna som omger ögat. Det kan uppstå plötsligt eller vara en del av en pågående infektion som sprider sig till detta område. Ögonbrynen, ögonlocken och kinderna kan också påverkas av orbital cellulit.

Symtom som svullnad, smärta och feber kan uppstå, tillsammans med dimsyn eller dubbelsyn. Barn kan utveckla orbital cellulit från en sinusinfektion, men vissa typer av bakterier kan också orsaka infektionen.

Periorbital cellulit påverkar huden runt ögat och ögonlocken. Det utvecklas när bakterier kommer in i sår runt ögat. Sår inkluderar saker som en skada eller repa eller till och med ett insektsbett.

Medan periorbital cellulit kan orsaka rodnad och svullnad, orsakar det vanligtvis inte synproblem. Det kan dock vara smärtsamt. Det är vanligast hos små barn, men vem som helst kan utveckla tillståndet.

Endoftalmit

Endoftalmit är en infektion i ögats inre delar, oftast orsakad av bakterier. Tillståndet kan uppstå som ett resultat av en ögonskada. Även om det är sällsynt kan det också orsakas av komplikationer vid ögonkirurgi.

Antibiotika används för att behandla tillståndet. Men om endoftalmit lämnas obehandlad kan det orsaka allvarliga skador på ögonen, inklusive partiell eller total blindhet.

Vad orsakar en ögoninfektion?

Orsaker till ögoninfektion kan inkludera:

● Olika typer av bakterier, inklusive Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus

● Spridning av bakterier genom att dela handdukar eller smink med någon som har en infektion

● Ögonskada

● Felaktig hygien eller långvarig användning av kontaktlinser

● Blockerade fettkörtlar

● Blockerade tårkanaler

● Allergier

● Sjukdom som överförs från insekter (trakom)

● Komplikationer vid ögonkirurgi

Är du intresserad av att läsa mer om ögonhälsa? Här hittar du information om ögoninflammation