Så upptäcker du tecken på närsynthet hos ditt barn

För många barn är skolstarten här, och med det ställs det krav på barnens syn. Många föräldrar vet inte hur man upptäcker tecken på närsynthet, men det finns hjälpmedel.

Märker du att ditt barn kisar när hen ska titta på något en bit bort? Då kan det vara tecken på närsynthet, vilket innebär att man har svårare att se objekt på håll. Närsynthet är ett ökande problem för såväl vuxna som barn världen över. Men vad orsakar närsynthet och hur kan det förebyggas? Det är till viss del ärftligt, men det finns även faktorer i vår omgivning som kan påverka utvecklandet av närsynthet.

– Närsynthet kan uppkomma i ung ålder om barnen fokuserar på objekt på nära håll under långa perioder, exempelvis digitala skärmar eller böcker. Det är viktigt att växla mellan att se på avstånd och nära håll för att på så sätt träna ögat, säger Hadjer Aldudjaili, legitimerad optiker på Synoptik.

Symtom på närsynthet hos barn

Har du barn i din omgivning bör du vara uppmärksam på symtom såsom att barnet har svårt att se avlägsna föremål och exempelvis flyttar sig närmare tv:n. Symptomen kan även innefatta att barnet kisar mycket, är ljuskänslig, har trötta ögon samt klagar på huvudvärk. Misstänker du att ditt barn eller barn i din omgivning kan hålla på att utveckla närsynthet? Kontakta en optiker för att få synen undersökt.

Upptäck synfel hos barn med spännande fantasibok

Barnboken ”När fantasin försvann” är ett spännande och roligt sätt att tillsammans med barnen upptäcka tecken på synfel. Här läser ni tillsammans och tar hjälp av olika hjälpmedel som trollstav och 3D-glasögon för att eventuellt upptäcka indikation på synfel.

– Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Den här boken är ett bra hjälpmedel och går att hämta kostnadsfritt i samtliga Synoptikbutiker, säger Hadjer Aldudjaili.

Fem tecken på närsynthet hos barn:

  • Ögontrötthet
  • Huvudvärk
  • Dimsyn
  • Bättre synskärpa på nära håll
  • Svårt att se objekt på håll, exempelvis kisar framför tv:n