Om Synoptik - Personuppgiftspolicy - Synoptik
Sök
 
Glasögon Linser Solglasögon ögonhälsa Erbjudanden
Företag Hitta din butik
Boka tid
 

PERSONUPPGIFTSPOLICY

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Synoptik Sweden AB (Synoptik) ger du ditt medgivande till att Synoptik registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för de nedan nämnda ändamålen under avtalstiden. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till Synoptik. Synoptik kommer på eget eller kunds initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Ändamålet med behandlingen är att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Vi gallrar uppgifter då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring. Den som inte vill mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Synoptik och begära en s.k. reklamspärr. Vi kommer dock att fortsätta att spara data som vi enligt annan lag, exempelvis patientdatalagen, måste spara längre, men den informationen kommer efter gallringen inte att användas för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Synoptik samarbetar med för nödvändig behandling, t ex för analys, tryck, distribution eller kreditupplysning. Utöver detta kan Synoptik även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen, önskan om reklamspärr eller registerutdrag hänvisas till info@synoptik.se

Synoptik Sweden AB  |  Jan Stenbecks Torg 17  |  164 40 Kista  |  ORG.NR 556607-7904