Frågor och svar

Frågor och svar

0

Vad har jag som arbetsgivare för skyldigheter?

  • Är arbetsgivaren skyldig att stå för synundersökning samt bildskärmsglasögon till en anställd som har behov av det. Det gäller all personal som arbetar mer än en timme framför bildskärm per dag (behöver inte vara sammanhängande) oavsett anställningsform.
  • Glasen (enstyrke, närprogressiva eller rumsprogressiva) som ordineras av legitimerad optiker (det är optikern som har ordinationsansvaret) skall ersättas till fullo och kostnaden får inte belasta den anställde.
  • När det gäller val av båge så säger AV att arbetsgivaren skall bekosta en båge ”som håller glasen på plats”, hos oss ligger den enklaste på 198: - ex. moms.
  • Synundersökning skall ske med regelbundna intervall samt vid behov.

Hur fungerar beställning?

  • Boka tid för synundersökning i din närmsta butik
  • Inför ditt besök - Fyll i och skriv ut rekvisitionsblankett samt få den signerad av ansvarig chef.
  • Ta med den ifyllda rekvisitionen till butik vid ditt tillfälle för synundersökning.
     

Hur vet jag vilka glasögon jag behöver?

Ordinationsansvaret, det vill säga valet av glastyp, görs av Socialstyrelsen legitimerade optiker hos Synoptik. Ordination görs endast vid behov, vilket Synoptik är skyldiga att göra enligt Socialstyrelsen, Optikerbranschens kvalitetsnorm samt rådande avtal

 

Vad är skillnaden mellan arbetsglasögon och privata glasögon?

Bildskärmsglasögon, även kallade terminalglasögon, skiljer sig från privata glasögon genom annorlunda styrka och/eller konstruktion i glaset. Styrkan i bildskärmsglasen är tillpassad efter de personliga arbetsavstånden och är nödvändiga där privata glasögon inte ger komfortabelt seende och rätt ergonomi vid arbetet.
 

Vad säger lagen?

"Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna."

 

Antireflex och repskyddsbehandling eller inte?

Som arbetsgivare är man inte skyldig att stå för antireflexbehandlingen men vår rekommendation är ändå att man står för den och numera är det väldigt ovanligt att företag inte bekostar detta för sina anställda.

 

Vad är blåljusfilter?

Blåjusfilter är för dig som spenderar mycket tid framför olika skärmar, som vill ha ett skarpare seende och som vill värna ögonen. Blåljusfilter går att få på alla typer av bildskärmsglasögon och reducerar mängden farligt ljus som datorskärm, telefon men också LED-lampor avger.

 

Skyddsklasser på slipade skyddsglasögon

Avseende slagtålighet finns de idag två olika klasser för receptslipade skyddsglasögon:

S – Increased robustness: Dropballtest - 22 mm stålkula (44g) släpps från 1,3 meters höjd. Härdat mineral, plast och Polykarbonat klarar detta.

F – High speed particles. Low energy impact: Beskjutning med 6 mm stålkula 45 m/s. Endast Polykarbonat klarar detta. 

Skyddsglasögon från Synoptik är receptslipade och uppfyller de krav som EU och Arbetsmiljöverket ställer. Som arbetsgivare har du skyldighet att tillhandahålla skyddsglasögon om det är en del av den personliga skyddsutrustningen för dina anställda.